Fiber Optik Kablo Nedir
Fiber optik kablo, ortasında bir kaç kat koruyucu madde ile sarılmı cam olan kablodur. Elektronik sinyaller yerine elektriksel parazitlerin olumasını engelleyen ıık iletir. Iık iletimi, büyük miktarda elektrik parazitleri olan ortamlar için idealdir. Elektrik parazitlerinden etkilenmemesi, aydınlatma ve neme karı dayanıklılıı özellikle çevre artlarının aır olduu ortamlarda yerel alan aı kurulumlarında sıklıkla kullanılmasını salamıtır.

Fiber optik kablo, coax ve twisted pair kablolara göre daha uzun mesafelerde çalıabilir ve çok büyük miktarda bilgi taıyabilir. Bilgi taıma kapasitesi video konferans ve enteraktif servisler gibi hizmet çeitliliini artırır. Yerel alan alarında fiber optik kablo 10/100/155/1000Mbps taımak amacı ile kullanılmaktadır. En çok kullanılan fiber optik kablo konnektörü ST konnektördür. ST konnektör, barrel tipi dediimiz BNC konnektör benzeridir. SC konnektör yeni bir tiptir ve giderek daha fazla tercih edilmeye balanmıtır. SC konnektör, kare yüzlüdür ve montajı daha kolaydır.

Fiber Optik (FO) kablo kısımlarına kısaca bakarsak, u bölümlerle karılaırız:

Asıl Iık ıletkeni:
ok ince çekirdek liften oluur. Iıın iletilmesini salayan ana parçadır. Iık bu parça üzerinden uzak mesafelere kadar gidebilir. Ana malzemesi camdır. Multimode FO kablolarda en içteki cam çekirdek lifin çapı genel olarak 50-70 mikrondur. Iık, bu lif üzerinden hemen onu çevreleyen ve yine camdan yapılan örtüye çarparak (kırılarak) ilerler. Single Mode FO kablolarda ise cam çekirdek lifin çapı, MM kabloya göre çok daha gibi baka koruyucu ve esneklik küçüktür (3-10 mikron arasında) ve ıık bu çekirdek üzerinden hedefine dorudan ilerler.

Cam örtü:
ekirdek lifi çevreleyen cam kılıftır. Ana görevi ııı çekirdek life geri yansıtmaktır. Ayrıca ıık iletkeni üzerinden akan ııı dı ıık etkilerinden de korur. Genel olarak cam çekirdek lifi çevreleyen cam örtünün çapı SM ve MM kablolar için aynı olup, 125 mikrondur. Koruyucu Kılıf: üzeri cam kılıf ile örtülmü çekirdek lifi, tüm dı fiziksel (zorlanma, kemirgenler, su vb.) etkilerden koruyan kısımdır. Bu kısım için belirli bir standart ölçü olmamakla birlikte genel olarak 900 mikronluk koruyucu kılıf kullanılmaktadır.

Fiber kablolar, insan saçının teli kadar ince bir cam teldir ve lazerden saçılan ıınlar ile bilgiyi iletmek amacıyla tasarlanmıtır. ok ince bir çekirdek liften oluur. Iıın iletilmesini salayan ana parçadır. Iık bu parça üzerinden uzak mesafelere kadar gidebilir. Ana malzemesi camdır. Multimode FO kablolarda en içteki cam çekirdek lifin çapı genel olarak 50-70 mikrondur. Iık, bu lif üzerinden hemen onu çevreleyen ve yine camdan yapılan örtüye çarparak (kırılarak) ilerler. Single Mode FO kablolarda ise cam çekirdek lifin çapı, MM kabloya göre çok daha küçüktür (3-10 mikron arasında) ve ıık bu çekirdek üzerinden hedefine dorudan ilerler.

Fiber-optik kabloların bakıra göre birçok avantajları vardır. Elektriksel parazitlerden hiç etkilenmezler, daha incedirler ve büyük miktardaki verileri daha hızlı ve daha uzak mesafelere taırlar. FO kablolar yapıldıkları malzeme, ııı kırma ekline ve ııın kablo içinde yayılma ekline göre türlere ayrılırlar. En yaygın bilinen fiber optik kablolar ııın yayılma ekline göre ayırt edilen single mode ve multi mode kablolardır. En yaygın olarak kullanılanı multi mode kablolardır. Single mode kablolar daha uzak mesafelerde ve kaybın az olması istenilen yerlerde kullanılır. FO kabloya; kablonun bina içi/bina dıı kullanım yeri ve artlarına balı olarak çelik zırh ya da jel tabakası gibi baka koruyucu ve esneklik kazandırıcı kısımlarda ilave edilmektedir. Kablonun üzerine yerletirilen koruyucu tabaka aynı zamanda kemirgenlerin ısırmalarına engel olmak için özel kimyasal maddeler içerir. Bu maddeler kemirgenlerin kabloyu ısırdıklarında tiksinerek kabloyu koparmalarına engel olur.

FO kablolar özel kutularda sonlandırılmak zorundadır. Bu kutular duvar tipi ve kabinet tipi olarak iki çeittir. Fiber kablolar hiçbir zaman yalnız baına kullanılamazlar. Bir projede kullanılan kablolar kabinetlere veya sonlandırma kutularına kadar getirilir. Aktif cihazlara fiber patch kablolar ile eriirler. FO kablo ile patch kabloyu birletirmek için arada Coupler denen dii adaptörler kullanılır.