kanlikalp.gif

Ferhat, nakkalık yapan, irine sevdalı yiit bir delikanlıdır. Saraylar süsler, fırçasından dökülen zarafetin irine olan duygularının ifadesi olduu söylenir.

Amasya Sultanı Mehmene Banuya, kız kardei irin için, dünürcü gönderir Ferhat. Sultan; irini vermek istemedii için olmayacak bir i ister delikanlıdan. ehir’e suyu getir, irin’i vereyim der, demesine de su, ahinkayası denen uzak mı uzak bir yerdedir.

Ferhat’ın gönlündeki irin akı bu zorluu dinler mi Alır külüngü eline, vurur kayaların börüne börüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi iitilir sanki ehirde.

Mehmene Banu, bakar ki kız kardei elden gidecek, sinsice planlar kurarak bir cadı buldurur, yollar Ferhata. Su kanallarını takip edip, külüngün sesini dinleyerek Ferhata ulaır. Ferhatın daları delen külüngünün sesi cadıyı korkutur korkutmasına da, acı acı güler sonra da. Ne vurursan kayalara böyle hırsla, irin’in öldü. Bak sana helvasını getirdim der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmua döner. irin yoksa dünyada yaamak bana haramdır der. Elindeki külüngü fırlatır havaya, külüng gelir baının üzerine bütün aırlııyla oturur. Ferhat’ın baı döner, dünyası yıkılmıtır zaten İRİN ! seslenileri yankılanır kayalarda.

kirmizikalp.gif

Ferhat’ın öldüünü duyan irin, koar kayalıklara bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aaıya. Cansız vücudu uzanır Ferhat’ın yanına.

Su gelmitir, akar bütün cokusuyla, ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada. İkisini de gömerler yan yana. Her mevsim iki mezarda da birer gül bitermi, sevenlerin anısına, ama iki mezar arasında bir de kara çalı çıkarmı. iki sevgiliyi, iki gülü ayırmak için.