ç yaındayken obuacı Ali Kemal Kaya ile ritmik jimnastik ve iitme alıtırmalarına balayan Fazıl Say, bir yıl sonra Mithat Fenmenden aldıı piyano dersleriyle sevgiyi de içeren bir örenim sürecine girmitir. Fenmenle sekiz yıl süren bu dönem, piyano, solfej ve teorinin yanı sıra, bestecilie özendirme çalımalarını ve konser podyumlarına ısındırma amaçlı küçük dinletileri kapsar.

Mithat Fenmenin 1982 yılında vefat etmesi üzerine Ankara Devlet Konservatuarı’na giren Fazıl Say, ‘zel Statü’ olarak nitelenen hızlandırılmı youn eitim çerçevesinde Kamuran Gündemir ile piyano, İlhan Baran ile kompozisyon çalımıtır. Gündemir, yorum kavrayıı gerektiren yapıtlar üzerinde üst düzey bir deerlendirme ortamı yaratarak örencisini yetitirmi, İlhan Baran ise ona kompozisyon eitiminin temeli olan teknik donanımları kazandırmıtır. Donanımların balıcaları armoni, kontrpuan, form bilgisi, analiz, enstrümantasyon, orkestrasyon, antik modlar, Türm Müzii makamsal ve ritmik sistemleri, caz armonisi ve stil aratırmalarıdır. İlhan Baran, ayrıca çada müzik stilleri çalıması için Erturul Ouz Fırat’dan yararlanılmasını istemi ve Fazıl Say, üç yıl Fırat’dan ders almıtır.

1987 yılında konservatuarı bitiren genç piyanist, Almanyanın DAAD bursuyla bu ülkeye gitmi, Düsseldorf Müzik Yüksek Okulunda ABD’li piyanist David Levine’in örencisi olmutur. Dünyanın önde gelen Schubert yorumcularından olan Levine, “Yaratıcı Yorumculuk” açısından örnek bir piyanisttir. Fazıl Say, piyanist kimliiyle onu örnek almıtır.

1991 yılında ‘Konser Piyanisti’ diplomasını alan besteci, Berlin’e yerleerek profesyonel müzik yaamına atılmıtır. Uluslararası ilk baarısı, Avrupa Birliinin düzenledii Avrupa Piyano Yarımasında kazandıı ödüldür (1991). Aynı yıl Berlin Senfoni Orkestrası’nın kendisine sipari ettii konçerto, bu orkestranın eliinde kemancı Götz Bernau ve bestecinin solistliinde dünya prömiyeri olarak seslendirilmitir. Fazıl Say’ın 1991 1995 yılları arasında Almanyada verdii konser ve resitaller üzerine basında yayınlanan yazılar, bir kitap oluturacak sayıdadır.

1994 yılı, piyanist ve bestecimizin kariyerinde dönüm noktasıdır: Genç konser artistleri Avrupa Yarıması’nda birinci olduktan sonra, New York’da yapılan kıtalararası yarımada dünya birinciliini almı; Radio France Beracasa Vakfı, Paul A. Fish Vakfı, Boston Metamorphos Orkestrası, M. Clairmont Vakfı gibi kuruluların ödülleriyle onurlandırılması, kariyerini New Yorkda sürdürmesini salamıtır.

1995 yılından günümüze uzanan süreç içinde tırmanıını sürdüren Fazıl Say, Fransa aırlıkta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ve be kıtada etkinliklerini sürdürmekte, günümüzün önde gelen ef ve orkestralarının eliinde konserler vermekte, ünlü salonlarda resitaller sunmaktadır.

Bestecilii üzerine öncelikle söylenmesi gereken, yazdıı piyano yapıtlarını daha sonra orkestra yapıtlarına dönütürmesidir. Bu nedenle konçertolarının sayısı giderek artmaktadır.

2007 yıllarının sonunda yabancı bir gazeteye verdii demeçlerle gündeme gelmitir. Say, AKP iktidarını açıkça eletirmi, Cumhuriyet’in temel niteliklerinin tehlikede olduunu, bundan endie duyduunu söylemitir. Say ayrıca müzik eitiminin Milli Eitim Bakanlıı tarafından önemsenmediine vurgu yapmıtır.[1]

2007 yılı sonunda ayrıca bir ödül kazanmıtır.

Kaynak: wikipedi