fahri atasoy

284 kez okundu

ESERLERİ

Küreselleme ve Milliyetçilik
Dr.
tüken Neriyat, İstanbul 2005
sosyoloji – strateji dizisi

Küreselleme ve milliyetçilik tartıması, geçmi çalardan bugüne devam eden bir sosyolojik olgudur. Modern ça hem evrenselci hümanizmin gelimesine, hem de milletleme ve milliyetçilik hareketlerinin ivme kazanmasına sahne olmutur. İlk sosyoloji teorileri bu yüzden genellemeci olmasına ramen, kültürel farklılıı temele alan görüler de hemen gündeme girmitir. Bir tarafta dünyanın bütünlemesine yönelik insanlık ideali, dier yandan çaa ismini verecek derecede milliyetçilik hareketleri… Kant, Hegel, Comte gibi, tarihi sürecin olumlu gelimelerle artık sona varmakta olduu beklentisi içindeki düünürlerin evrenselci teorilerine ramen, Sorokinin Bir Bunalım aı adlandırmasına yol açan acılarla dolu tarihi ve toplumsal gelimeler…

Küreselleme tartımaları baladıında Tarihin Sonu olarak yorumlanan liberal kapitalizmin Yeni Dünya Düzeni adıyla bütün insanlıı biçimlendirecei ve bütünletirecei beklentisi ön plana çıkmıtır. Fakat insanlıı oluturan farklı milletler ve kültürlerin yok edilemedii birçok sömürgeci projede görülmütür. Son olarak enternasyonal sosyalizmin uygulama alanı olarak Sovyetler Birlii sınırları içindeki milli varlıkların eritilemedii ortaya çıkmıtır. Günümüz küreselleme tartımalarında da küreselciliin egemen olması karısında milliyetçilik hareketlerinin canlanması söz konusudur. Sosyal olaylar ve süreçler bu bakımdan tek biçimli ve tek açılı olarak yorumlanamaz. Dolayısıyla bu çalımada sosyal süreçlerin birbiriyle iç içe olan olgusal temelleri ortaya konmaya özen gösterilmitir. Dünya bir taraftan biliim teknolojilerinin sunduu imkanlarla global köy gibi küçülürken, bir taraftan içinde kendi muhalif tepkisini besleyerek yeni milliyetçilik akımlarına sahne olmaktadır.