uzay

Kainatın 10 gizemi
Evren…Her gün üzerinde nefes alıp verdiimiz minicik dünya ile uzayın ve zamanın sonsuz büyüklüü arasındaki inanılmaz gizemi kavrayabilmek insanolunun en eski uralarından biri.

Her ne kadar evrenin muazzam doluluunun sırrını hiç kefedemeyeceimizi bilsek de, bu bizi evrenin gizeminin cevabını aramaktan alıkoyamadı. nce din sonra felsefe, insan aklını megul etti.

Hiç bir zaman evrenin özündeki sırrı tam olarak anlayamayacak da olsak en azından onun çok kompleks bir yapıya sahip olduu gerçeini biliyoruz. İte size kainatınn 10 gizemi…

yaam

10)Dünya dıında yaam var mı

En merak edilen konulardan biri. Acaba evrende dünya dıında da düünebilen canlılar var mı Bu konuda bilimadamlarının farklı görüleri mevcut. Carl Sagana göre eer insanolu varsa, evrende düünebilen dier canlıların ne sıklıkta varolduunun bir önemi yok.

Sagan, dünyanın dıında evrenin herhangi bir yerinde de baka düünebilen komularımızın varolabileceini belirtiyor.

Bununla birlikte Enrico Fermiye göre eer yaam bu kadar ortaksa, bu zamana kadar evrende yaayan dier düünebilen canlıların hiç bir izinin saptanmamı olması görsel olarak imkansız. Dolayısıyla ortada gerçek bir gizem var.

tunguska

9)Tunguska patlaması

30 Haziran 1908de Rusyanın ormanlık bir bölgesi olan Tunguskada bir patlama meydana geldi. Yerel halk binlerce mil ötede parlak mavi bir ıık gördü ve ıık inanılmaz bir iddetle patladı.

Patlamadan sonra yapılan incelemede, civardaki aaçların havada bir çeit patlama olmuçasına merkez noktadan doru ıınsal bir biçimde devrildikleri görülmü.

Bugün hala bilim adamları o tarihte tam olarak ne olduunun cevabını veremiyorlar. Patlama sonrası hiç bir parçanın bulunmamı olması da ayrı bir soru iareti.

bilinmeyen

8)Karıt madde ikilemi

Madde ve karı madde teoride aynı zamanda ve aynı olaylar tarafından yaratılır. Aır tanecikli atom yaratıldıında aynı kütlenin karı atomu da yaratılır. Ancak dünya üzerinde bir laborotuarda biz bir karı atom yarattıımızda, onu kainatta çevremizde bir yerde göremiyoruz.

Kimse yaratılan bu karı atomların nerde olduunu ya da nerde olması gerektiini bilmiyor.

madde

7)Bilinç

Akıl ne Davranıcılara göre akıl bir artlı refleks. Düüncelerimizi dıarıya yansıtı ekillerimizin farklı ve ilginç olduunu inkar etmek çok zor. Beynimizin çalıma eklini etkilyen bir ana bölüm var mı Eer öyleyse bilgisayarlar bilinçli bir hale gelmeden bu ne kadar sürecek

Bilinç beyin ölümünü engelleyebilir mi gibi akla gelebilecek bir sürü soru var. Denk bir diyalog kurabileceimiz bir robota sahip olmadan bu soruların cevaplarını bulmak çok zor.

enerji

6)Karanlık Enerji

Yüksek teknolojik aletlerle evrende yapılan güncel deneyler gösteriyor ki uzayda görebildiimizin üstünde milyonlarca madde miktarı var. Bizse bunların sadece %4 ünü görebiliyoruz. Geri kalanı görülmez yani karanlık.

Bunun ne olduu hakkında birey bilinmemekle beraber anlık bir esinlenmeyle bunu karanlık enerji olarak nitelendiriyoruz.

zaman

5)Zaman

Zamanın ne olduunu gerçekten bildiinizi mi düünüyorsunuz Zamanla ilgili bir terim kullanmadan onun ne olduunu anlatmayı deneyin, dilinize zaman sözcüünden baka bir ey gelemeyeceini göreceksiniz.

Zaman, geçmite olan ya da gelecekte olacak her olayı birbirinden ayırmamıza salayan ey mi Uzay gibi bir boyut mu, yoksa madde gibi niteliksel bir ey mi, sadece bir illizyon mu…

gunes

4)Evrenin balangıcı

Evren nasıl baladı Ya da gerçekten bir balangıcı var mı Güncel teoriler , geçmite balayan ve bugüne kadar devam eden maddenin ve enerjinin tümünden tek bir noktada kopan bir büyük patlamadan Big Bang den bahsediyolar. Peki bu patlamayı ne balattı

Maddenin tümü ve enerji nereden geliyor Eer tüm evreni ve onun kurallarını tanrı yarattıysa, evren bugün kendi kendine çalıırken o ne yapıyor

meteor

3)Evrenin sonu

Bu konuda çeitli olasılıklar söz konusu. Bunlardan biri, dünya sonsuzlua doru genileyecek. Dieri, yerçekimi maddeyi hızla yakalayacak ve evren zamanla yavalayacak ve tek bir noktaya geri düecek belki bu da yeni bir patlamayı tetikleyecek.

Baka bir teoriye göre de atomlar ve protonlar,maddenin yapı taları, artık doal yolla oluamayacak gibi duruyorlar. Bu yüzden dünya yava yava gözden kaybolmaya balayacak.

gizemli mavi

2)ok yönlü evren

Güncel kuantum fizii içinde bulunduumuz dünya dıında aynı uzayda ve aynı zamanda baka evrenlerin de varolduu ihtimalini güçlendiriyor. Fakat bunlar birbirini çok kısıtlı yollarla etkiliyor. Bu evrenler kendi tarihlerine, kendi geleceklerine hatta kendi fizik kurallarına bile sahip olabilirler.

teori

1)Büyük Birleme Teorisi

10 yıldır fizikçiler,Newtonnun klasik fizik teorisi ile Einsteinnin izafiyet teorisi arasındaki farkın mantıksal bir açıklamasını bulmaya çalııyorlar. Bir de bunlara ek Heisenbergin kuantum fiziini eklemek kesinlikle gerekli. Her üçü de oyunu kendi kurallarına göre oynuyor ve birbirini pek ciddiye almıyor.

Bu yüzden bilim adamları tüm bu teorilerle uzlaabilecek Büyük Birleme Teorisini gelitirdiler. Belki de böyle bir birleme yok ya da insan aklının alamayacaı kadar çok karmaık bir ey. Ama bilim adamları bu konuyu daha uzun süre tartııcak gibi duruyor.