Akar dier adıyla mite(mayt), evlerimizde sıkça yaayan gözle görünmez canlılardır.

Mite diye adlandırılan ev akarları yapı olarak oval ekillerdedir, insan, hayvan ve dier canlıların yaadıı her ortamda yaarlar.

Akarlar(Mayt), insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir canlı türüdür.

İnsan vücudunda milyarlarca akar yaamaktadır. En çok halı, koltuk, yatak ve tüylü veya kirli ortamlarda bulunur.

Nemli bölgelerde yaayan ve astıma sebebiyet veren akarlar, mikroskop aracılııyla görülebilir.

55 mikron boyutuna kadar büyüyen akarlar vardır.

1gr deri parçası 1.000.000 akarın beslenmesi için yeterlidir.

156 çeit akar vardır.

5 yıl kullanılan bir yatakta 5 ile 10 milyon akar yaadıgı sanılmaktadır.

İnsan salıı için büyük tehlike oluturmaktadırlar.

Mayt(Akar) alerjisi: Ev tozu mayt, küf sporları, hayvan kürkü ve tüyü, bütün yıl mevcut olan yıllık rinitin tekrarlanan semptomlarını tetiklemekten sorumludur.

Semptomlar, mevsimsel alerjik rinitinki ile aynıdır, ancak burun tıkanması ve sinüslerin iltihaplanması, (sinusitis) sık sık görülen komplikasyonlardır.

Birçok ikayete, gerçek hayatta bütün ev tozlarında bulunamayan, fakat münhasıran yatakta bulunan ev tozu maytı sebep olur. alımalar, yatakta bulunan tozun, yerde bulunan tozdakinden % 100 daha yüksek konsantrasyonlarda toz maytı içerdiini göstermitir.

Mayt, sadece aaıdaki artların hakim olduu yerlerde yaar ve ürer (alerji yaratan etkenler üretir)

Mevcut çok miktarda yiyecek (Bunlar daha ziyade çürümü epital hücrelerini yerler).

20 °C civarında daimi sıcaklık, % 60-80 arasında nem.

Güne ııının olmaması (güne ıınları maytları imha eder).

Yatak, yüksek miktarda yiyecek (epitel hücreleri) ve insan vücudu tarafından verilen ısı ve nem içerdiinden, maytlar için ideal bir yaam çevresi sunar; ısı ve nem artları en iyi durumdadır. Aynı zamanda güne ııının olmaması tam olarak salanmıtır.

Dermatophagoides pteronyssimus adı verilen, ev tozu hassasiyeti veren alerji yaratan etkenlere edeerde olan maytın metabolizma ürünü, kronik inatçı alerjik rinite sebep olan alerji yaratan etkenler arasında en çok bilinen ve en yaygın olan alerji yaratan ekenlerden biridir.

Alerji semptomları ise; hapırma, rhinorrhea (burun akıntısı), burun kaınması, burun tıkanması, gözlerin ve damaın kaınmasıdır.

ikayetlere, aaıdaki durumlarda ev tozu maytı sebebiyet verebilir:

Aile içinde bir takım alerjik hastalıkların zaten meydana gelmi olması.

Alerjik hastalık büyük bir olasılıkla yeni doan çocuklarda görülür. Alerji erkek çocuklarda daha sıktır.

Alerji meneli bir hastalıın zaten hastada görülmesi durumunda.

Semptomlar daima verilen bir yer ile (örnein yatak odası) ilgilidir.

Daha kalın akıntı ile birleen burun tıkanması gece görülür.

7-10 günden fazla süren sulu burun akıntısı. Burun ikayetleri ate olmadan görülür. Bir Antibiyotik tedavisinden sonra dahi, semptomlar iyilemez.