Evangelista Torricelli 15 Ekim 1608de İtalyanın Feanza ehrinde dodu, 5 Ekim 1647 in Floransada öldü. Açık hava basıncı üzerine yaptıı deneyleriyle tanınan İtalyan fizik ve matematik bilgini.

ocukluunda matematie olan merakıyla dikkatleri çekti. 1627de Romaya giderek, hidrolik biliminin kurucusu ve Galileinin talebesi olan Benedetto Castelli ile birlikte çalıtı. 1641de Galilei ile mektuplamaya baladı. Aynı sene, Castelli nin tavsiyesi üzerine Galilei, Torricelliyi Tuscanyye davet etti. Galilei ile görütükten birkaç hafta sonra, Galilei ölünce, Tuscany büyük dükü Torricelliyi onun makamına tayin etti. 1644 yılında geometri ve mekanik üzerinde bir kitap yayınladı. Matematik sahasında mühim bir boluu dolduran bu kitapta aynı zamanda Galileinin mekanik üzerindeki ilk çalıması, birbirine balı cisimlerin ortak aırlık merkezleri aaıya doru hareket ederken, ani hareket edebilecekleri prensibi bir neticeye balanıyordu. Torricelli, bu çalımalarını yaparken açık hava basıncı üzerindeki deneylerinde de devam etti. Basınçtan faydalanarak, civa doldurulmu tüplerle yaptıı deneyler neticesinde, deniz seviyesinde 1cm²ye düen basıncı 1033 gr/cm² olarak tespit etti. Geometri ve mekanik alanındaki fikirlerini ise ilk önceleri kimse önemsemedi. Torricelli aynı zamanda hocası Galileİnin teleskobunu ve kendi mikroskobunu gelitirmeye uratı.

1643 Torricelli, hava basıncını ölçmek için imdi cıvalı barometre denilen cihaz icat etti.