enigma

Kriptografi tarihinde Enigma, gizli mesajların ifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir ifre makinesiydi.Daha açık bir ifade ile Rotor makineleri ailesi ile ilikili bir Elektro-Mekanik aygıttı ve birçok deiik türü vardı.

Enigma makinesi, ticari olarak 1920li yılların baında kullanılmaya balandı.Bir çok ülkede Ordu ve Devlet kurumları için özel modeller üretildi.Bunların en ünlüleri ikinci dünya savaı öncesinde ve sava sırasında Nazi Almanyasında kullanılan modellerdi.Alman ordu modeli olan Wehrmacht Enigma, en çok konuulan modeldi.

Bu makine kötü bir üne sahip oldu çünkü Müttefik ifreciler ( Polonya ifre bürosu,İngiltere – Bletchley Park vb.) tarafından geni mesajları çözümlendi.ifre çözücülerin Müttefiklerin savaı kazanmalarına büyük yardımları olmutu.Bazı tarihçiler,Alman Enigma kod sisteminin deifre olması sayesinde Avrupada savaın bir yıl daha önce bittiini ileri sürmektedirler.

Enigma ifresinin bazı zayıf yanları olmakla birlikte,aslında dier faktörler olan operatör hataları, prosedür açıkları ve nadir olarak ele geçen kod kitapları sayesinde çözümlenebildi.

İkinci dünya savaında Bletchley Park – İngilterede üslenen Amerikalı ve İngiliz ifre çözücüler, o zamanın en yetenekli ve en deerli bilim adamı,matematikçi ve mühendis lerinden olumaktaydı.Bunlardan bazıları, daha sonra Bilgisayar biliminin kurucularından sayılacak Alan Matthison Turing ve dünyanın ilk dijital ve programlanabilir bilgisayarı olan Colossus u yapan Thomas Harold Flowers dır.Birçok Colossus bilgisayarı, ikinci dünya savaı sırasında Alman Lorenz SZ40/42 ifre sisteminin çözülmesi ileminde olasılık hesaplayıcı olarak kullanılmıtır.

İkinci dünya savaı ve stratejik planların aktarılmasında kullanılan ifre sistemleri ve bunların çözülmesinde kullanılan algoritmalar, bulular, ifre çözücü makineler bir anlamda bilgisayar biliminin domasına neden olmutur diyebiliriz.

Kaynak:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enigma_makinesi

Enigma Makinesi Similatörü:

http://enigmaco.de/enigma/enigma.swf