Doada insanı sahip olduu donanımla aırtan ve aynı zamanda alt edebilen birçok canlı var. İte doanın ‘en’ler kategorisine giren canlıları…

En büyük kedi
Kedi familyasının en dev yaratıı kaplan genelde farklı alttürlere ait kaplanların farklı boyutlarda olmasına ramen erikin bir erkek kaplan ortalama 200 ile 350 kliogram diilerse 120-180 kilogram aırlıındadır.Erkek ortalama 2,6 metre 3,3 metre arası diiler ise 2,3-2,75 metre boyundadırlar. Esaret altında yaayan en büyük kedi ise bir kaplan-aslan kırması olan Liger’dır. Yaklaık 4 metre uzunluundali Liger 450 kilo aırlıında.

En hızlı yaratık
Gökdoan adıyla bilinen bu kartal türü geni omuzlu ve güçlü bir yapıya sahip bir doandır. Kuyruk sokumu geni ve açık renk, kanatları uçlara doru sivri ve çapa biçimindedir. Uçuu sırasında çarpıcı ve etkileyici bir kutur, ancak zamanının büyük bir kısmını tüneyerek geçirir. Gökdoan gökyüzünde dalı sırasında 360 km/ saat hıza ulaabilir.

En yırtıcı su canlısı
TAbi ki de piranalar. Bu balıklar tetralar gibi, saldırgan olmayan çok renkli bir çok akvaryum balıının akrabasıdır. Piranalar çok geni bir alanı kaplayan Amazon havzasındaki akarsularda ve Orinoko gibi yakınındaki ırmaklarda yaarlar. İçlerinden 4-5 tür özellikle tehlikelidir. Piranaların en belirgin özellii iri ve sivri dileridir. Güçlü kaslara balı alt ve üst çenesinde sıralanmı olan ustura gibi diler aız kapandıında birbirlerine sıkıca kenetlenir. Böylece pirana kendinden çok daha iri olan avından büyük parçalar koparabilir.

Dev etçil kara canlısı
Kutup ayısı souk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaayan ayı türüdür. Yaamakta olan en büyük kara etoburudur. Kalın kürkü onu souktan korur, beyaz görünümü avlarından saklar. Kutup ayısı hem karada, hem denizde, hem buzda, hem de su içinde rahatlıkla avlanır.

En büyük yılan
Anakonda, yeil anakonda, Iguaçu anakondası, nehir anakondası vb. türlerden oluup, Venezuella, Brezilya, Bolivya gibi yerlerde yaayan yılan. Boyu 6.5 metre olabilir. Dünyanın en büyük ve 2. en uzun yılanıdır. Kalınlıı 1 metreyi aar. Genellikle timsah, geyik, insan, jaguar veya baka anakondalar ile beslenir.

En büyük balık
Büyük beyaz köpekbalıı gözleri en keskin köpek balııdır. Hatta suyun yüzeyine kafasını kaldırıp etrafı kestii söylenir. İnsan eti sevmemesine ramen meraktan saldırır.Türkçe’de gerçek adı Harharyastır. Dier köpekbalıkları gibi çineme yetenei yoktur avını parça parça kopartarak yada tüm olarak yutar.Büyükbeyazın yedii büyük bir av onu 1-2 ay idare edebilir.

En zehirli yaratık
Denizanası. Tabi ki zehirli olan türler. ‘Jelly-fishus stigalotus’ türüne ait bu denizanasından tek bir kerede çıkan zehir aynı anda 60 yetikini öldürebilir.

En büyük omurgasız
Bir zamanlar efsanevi yaratıklar olduu sanılan dev mürekkep balıkları, derin okyanuslarda yaayıp, çok büyük boyutlara ulaabilen “Architeuthidae” familyasına ait deniz yumuakçalarıdır. Erkek mürekkep balıklarının boyu 19 metreye kadar ulaabilirken, diiler için bu oran 10 metreye kadar çıkmaktadır.

Tüm zamanların en büyük yaratıı
Gök balina en büyükleri 30 metreyi bulan boyu ve 200 tonu geçebilen aırlııyla, gelmi geçmi en büyük hayvan olduuna inanılan bir deniz memelisidir.Daha çok bireysel ya da anne ve yavrusunu içeren çiftler halinde yaayan, 2-3 yılda bir ve yaklaık bir yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru dourarak üreyen gök balina, dünyanın ispermeçet balinasından sonraki en yüksek sesli ikinci hayvan türüdür.

En ölümcül yaratık
İnsan. Evet istediinde doaya en büyük zararı veren canlı insan. Düünebilme yeteneine de sahip olduu için etrafına en büyük zararı veren canlı insandır.