bronzlasma

Tanoreksiya: Bronzlama baımlılıı

Bilimsel adı ‘tanoreksiya’ olarak geçen bu baımlılıın tanımı bronzlama baımlılıı olarak geçiyor. Tıpkı anoreksiya gibi fiziksel görünüm bozukluu takıntısından dolayı ortaya çıkıyor. Rahatsızlıın henüz bir tedavisi bulunmuyor.

BlackBerry

CrackBerry: BlackBerry baımlılıı

Bu garip baımlılık da teknolojinin bu denli ilerlemesiyle ortaya çıktı. Sürekli mail ve mesaj trafiine baımlı yaama arzusundan dolayı ortaya çıkıyor. Mail ve mesajlar kiinin egosunu tatmin ettii için baımlılık yaratıyor. Kendini önemli hissetme baımlılıı yaratıyor.

estetik

Estetik operasyon baımlılıı

Estetik operasyona dükünlük kadınlarda zaman içinde baımlılıa dönüüyor ve kii en ufak sorunları bile estetik operasyonla amaya çalııyor. Fiziksel görünüme balı bu hastalıa yakalanan kiiler vücutlarındaki aynı bölgeyi tekrar tekrar yaptırma istei duyuyor.

buz

Pagofobi: Buz baımlılıı

Vücuttaki demir yetersizliinin bir göstergesi olan bu baımlılık sürekli buz çineme istei yaratıyor. Vücuttaki B vitamini oranının artması sorunu çözebilir.

cenaze

Cenaze töreni baımlılıı

Oldukça ilginç bir baımlılık. Henüz bir adı bile yok. Hastalık Brezilya’da yaayan Luis Squarisi’nin yaadıı kasabadaki tüm cenaze törenlerine gitme istei üzerine ortaya çıktı. İlk olarak babasının ölümüyle meydana çıkan bu baımlılıın psiolojik nedenleri aratırılıyor.

toprak

Jeofaji: Toprak yeme baımlılıı

zellikle ekonomik anlamda zorluk yaayan kimselerde görülüyor. Bazı hayvan türlerinde de aynı takıntı mevcut. Mineral eksikliinden dolayı oluan bu baımlılıın fizyolojik birtakım nedenlerden dolayı meydana geldii de tahmin ediliyor.

di

Di beyazlatma baımlılıı

Dilerinin beyaz görünmemesinden kaynaklanan rahatsızlık böyle bir baımlılıı ortaya çıkardı. Bu baımlılıa sahip kiiler dileri için aylık ciddi paralar harcıyor. Sadece ABD’de 2006 yılında di beyazlatıcı ürünlere 1.4 milyar dolar para harcanmı.