Bilim adamları, çekirgelerin beynindeki basit bir kimyasal deiimin, bu böcekleri önüne geleni tahrip eden bir canavar sürüsü haline getirdiini kefettiler.

İngiliz ve Avustralyalı bilim adamları, çekirgelerin beyninde bu deiimi tetikleyenin, antidepresan ilaçlarda kullanılan serotonin molekülü olduunu buldular.

Bilim adamları, Science dergisinde yayımladıkları makalelerinde, bu buluun yeryüzünün yüzde 20′sini mahveden bu felaketin kontrol altına alınabilmesi için yeni stratejiler salayabileceini belirttiler.

Yiyecek bulamayan çöl çekirgelerinin bir araya gelip gruplamaya baladıklarında radikal deiiklie uradıklarını, renkleri, dı görünüleri, davranıları ve biyolojilerinin tamamen deitiini fark eden aratırmacılar, bu deiimin en önemlisinin onlarca hektar ekili alanı kaplayan çekirge larva ve sürüleri olduunu kaydettiler.

Aratırmanın baında yer alan İngiltere’deki Cambridge niversitesinden Steve Roger, çekirgelerin sürü haline gelme aamasının umutsuzluktan doduunu ve açlıkla yönlendirildiini, oul verme ve larva bırakmanın yeni yemler bulmaya yönelik olduunu söyledi.

Laboratuvar ortamında yalnız çekirgelerin sadece iki saat içinde sürü çekirgelerine dönüebildiini akınlıkla gören aratırmacılar, bu süre zarfında bu böceklerin sinir sistemlerinde serotonin seviyesinin giderek arttıını tespit ettiler.

Bunun ardından yaptıkları deneylerde serotoninin çekirgelerin davranı deiikliinin nedeni olduunu ispatlayan bilim adamları, çekirgelere serotoninin faaliyetini engelleyen bir madde enjekte ettiler. Serotonin etkisinin durduu çekirgeler sürü halindeki iti kakıta yaptıkları gibi arka ayaklarını “tıkırdatsalar” bile sürü çekirgesi olmadılar.

Yalnız ve sürü çekirgeleri dı görünü ve davranı olarak birbirlerinden öylesine farklılar ki, bilim dünyası 1921′e kadar bunların iki ayrı tür olduunu düünüyordu. Bilim adamları, sürü haline gelmenin oul bırakmaya neden olduunu fark edince, böyle bir fenomenin nasıl olutuunu ve neden baka çekirgelerin varlıının böyle bir etkiye yol açtıını anlamaya çalıtılar.

Bilim dünyasının 90 yıldır yanıtını bulmaya çalıtıı bu gizemi çözen aratırmada, çekirgelerin sinir sisteminin belli noktalarında serotonin seviyesinin artıının bu böceklerin davranılarında önemli deiiklie ve larva bırakmaya yol açtıını tespit ettiler.
Kaynak:www.teknolojivebilim.com