marduk

Son günlerin en çok tartıılan konusu olan marduk’un kefedilmesinin 20 yıllık tarihi var

Aylar sonra IRAS, Güne Sisteminden 50 milyar mil uzaklıkta olan devasa bir gezegen kefetti. Bu aırtıcı keif, 21 Aralık 1983te Washington Post gazetesinin birinci sayfasına Gizemli Bir Gök Cismi Kefedildi balııyla haber oldu.Mardukun IRAS uydusu tarafından kefedilmesinden 7 sene önce Azeri yazar Zekeriya Sitchin Sümerlilerin binlerce sene önceden kalan tabletlerini okuyarak her 3,600 senede bir Güne Sistemini ziyaret eden Marduk hakkında 12nci Gezegen adlı kitabı yayımlamıtı.Sümer yazıtlarına göre, Mardukun uydularından biri binlerce sene önceki bir ziyarette Tiamat adındaki bir baka gezegene çarparak, bugün Mars ile Jüpiter arasında bulunan Asteroit Kuaının olumasını saladı.

Mardukun dünyadan ilk olarak görülmesi ise 21 Ekim 2003te Kaliforniyadaki Mount Palomar Gözlemevinden 1,22 metre boyundaki Oschin teleskopu ile oldu. Senelerce bu gökcismini gizliden gizliye takip eden Vatikan Astronomi Merkezi, sonunda konuyu ele almak üzere 19 ülkenin bilim adamını bir araya getirdi.Marduk astronomlar tarafından 2003-UB-13 olarak adlandırıldı. Marduk hakkında yazılmı en ünlü kitabın sahibi Zecharia Sitchine göre gezegenin 7 uydusu bulunuyor.

Nam-ı dier Nibiru ve Eris hakkında en ünlü ikinci kitabın yazarı ise Andy Lloyd. Lloyda göre Günein ölü ikizi olan Kara Yıldız sistemi, Marduk dâhil olmak üzere 7 gezegen içeriyor. Bu gezegenlerden altıncısı 6 bin sene önce Sümerlilere hayat veren uzaylı Tanrılar olduu öne sürülen Annuakinin yaadıı Dünya benzeri bir gezegen.Kara Yıldız sisteminin son ve yedinci gezegeni Marduk ise, Lloyda göre 7 uydusu ve arkasında kuyruk gibi uzanan uzay enkazı ile bir sava üssü hatta sava gemisi görevi görüyor.

Dünyanın Manyetik Alanları Marduk Gelii ile Nasıl Etkilenecek

Her ne kadar bilim adamları henüz üzerinde tam bir görü birliine varmamı olsalar da Mardukun yaklamasının dünya üzerinde de ciddi etkilerinin olabilecei belirtiliyor. Bunların baında ise yerküreyi zararlı ıınlardan korumak gibi hayati bir ilevi de olan manyetik alanın etkilenmesi geliyor.Mardukun manyetik alan üzerinde ciddi bir sapmaya neden olması neticesinde devasa dalgaların olumasından, iddetli depremlerin görülmesinden, volkanların faaliyete geçmesinden ve yıkıcı hortum ile fırtınaların ortaya çıkmasından korkuluyor

Bu kadar ciddi sonuçlarının olmasından korkulan bu gökcismini bu kadar yakından takip eden ilk kuak elbette ki biz deiliz. Mayalar, yarattıkları bir takvimde Mardukun seyrini ve Güne Sistemine giriine de yer verdiler.Söz konusu bu Haab takviminin sona erdii gün ise Mardukun geliini gösteriyordu. Bu takvimin son günü Gregoryan takviminde yani u an bizim kullandıımız modern takvimde 21 Aralık 2012ye denk geliyor.Mayalara göre Haab takviminin sonu ile 5inci Güne Dönemi sona erecek ve insanlık 6ıncı Güne Dönemine girecek. Bazı uzmanlar, Haab takviminin sona ermesinin dünyanın kendi ve güne etrafında dönü süresinin deieceini, yani bir baka deyile bir gün ve bir yılın uzunluklarının deieceini savunuyor.

İTE FELAKET SENARYOLARI:

* Dünyanın Kuzey ve Güney manyetik kutuplarının konumları deiecek,
* Dünya ekseni 180 ile 240 derece deierek Günee olan sabit konumunu kaybedecek,
* Ekvator çizgisinin konumundan sapması ile iklim deiiklikleri ba göstermeye balayacak,
* Ortaya çıkan manyetik çekim gücü, erimi demir haldeki dı çekirdei yer kabuuna yakınlatıracak ve tüm yanardalar patlama noktasına gelecek.
* Manyetik titreimlerin bozulması ile okyanusların altındaki su akıntıları durma noktasına gelecek ve zamanla ısınan-duraanlaan su, deniz yaamına imkân vermeyecek,
* Büyük parçalar halinde erimeye devam eden kutuplar yok olma noktasına gelecek.
* Dünyanın deien ekseni ile günee tekrar konumlanması ve kuzey manyetik kutbunun Siberyaya kayması, bugün çöl ve kurak olan alanları su cennetine çevirecek.
* Kutupların erimesi ile okyanuslara yayılacak tatlı su, ısı-tuz dengesini bozacak ve golfistrm akıntısının durması ile bata Kuzey-Batı Avrupa ve Kuzey-Dou Amerika olmak üzere birçok coafyada dondurucu souklar ba gösterecek,
* Yer kabuu altındaki lav ve yer katmanlarının hareketleri ile depremler görülmeye balayacak ve iddetleri ile sayıları Marduk yaklatıkça artacak.

İDDİALARA GRE GN GN MARDUKUN SEYRİ

Ortaya atılan teorilere göre, Marduk, 21 Aralık 2012de, yani Haab takviminin son gününde ikinci bir güne gibi tepemize dikilecek ve Ay ile neredeyse aynı büyüklükte gözükecek.

* Marduk, Dünya ile iki kere yakınlama gösterecek. Bunlardan ilki 7 Eylül 2012de gerçekleecek ve bir süre boyunca yaklama-uzaklama hareketi devam edecek. Son yaklama ise 27 Nisan 2013te olacak.

* Bir dier iddiaya göre ise bu yaklama hareketi farklı bir takvime göre olacak. Marduk en yıkıcı etkisini sadece 21 Aralık 2012de göstermeyecek. ünkü Dünya, 14 ubat 2013te Marduk ile Güne arasına girecek. Aratırmacılara göre en korkunç deprem, sel ve fırtınaların yaandıı tarih bu gün olacak ve yer kabuu buruturulan bir kâıt gibi bozulacak. Milyarlarca insan hayatını kaybedecek, hayatta kalanlar açlıktan kırılacak. Marduk, Güne Sistemini 1 Temmuz 2014te terk edecek ve manyetik alanlar üzerindeki etkisi azalmaya balayacak.

* Eer sanıldıının aksine, Marduk, Mars ile Jüpiterin deil, Mars ile Dünya arasına girerse, Mardukun uydularından biri Dünyaya çarpabilir. Bu durumda Dünyanın kendi ekseni etrafındaki döngüsü en az 3 gün duracak. Bir tarafta 3 gün aydınlık, dier tarafta 3 gün karanlık olacak. Tüm iletiim ve enerji aı çökecek.

HEREY GZEL OLACAK DİYEN DE VAR

Mayalardan kalan bilgiler dorultusunda Dünyanın içine girecei 5inci Güne Döneminin tam bir aydınlanma ve barı safhası olacaına inanan insanların sayısı hiç az deil.İnternette sayısız sitede gruplaan insanlar, 2012de insanlıın uzaylı ırklarla sonunda tanıacaını ve uzayın birçok köesinden gelen ırklar ile kusursuz bir barı sürecinin balayacaını düünüyorlar.

Dierleri ise Dünyanın içine girecei yüksek titreim frekansları ile evrenselliin; bilim, tıp, arkeoloji ve sanatın tavan yapacaı yeni bir rönesans devrinin balayacaını öngörüyor.