Binlerce yıldan beri insanlar düen yıldızları görmekte, bunların ne olduunu, nereden geldiini merak etmektedirler. Bir zamanlar,bunların baka dünyalardan geldiine inanılırdı.

Gözlem ve inceleme olanaklarını arttıran teknik gelimelerden yararlanarak, artık bunların “yıldız” bile olmadıını örenmi bulunuyoruz. Belirli bir zamandan beri, bunlar “meteor” diye tanımlanmaktadır. Meteorlar, uzayda hareket eden küçük, katı kitlelerdir. Hareketleri esnasında dünyanın atmosferine de girebilirler.

Meteorlar dünyamızın atmosferine girdii zaman, uzayda bıraktıkları belirgin, ııklı iz sayesinde onları açık seçik görebiliriz. Söz konusu ııklı iz,havanın yüzeylerine sürtümesinden doan kızmanın sonucudur.

Baımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu ine baı büyüklüündedir. Buna karılık, aırlıı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çou dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olurlar. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaabilir.

Bilim adamları her gün ve gece binlerce meteorun dütüüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduundan,dünyaya kadar ulaabilen meteorların çou okyanuslara ve göllere düerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya günein çevresinde turunu yaparken,bu meteor guruplarına yaklaabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızan meteorlar da bize bir “meteor yamuru” görünümü verir,

Meteorlar nereden gelmektedir acabaAstronomlar,meteorların kuyruklu yıldızlardan kopmu parçaların ” akıı ” olduu inancındadırlar. Kuyruklu yıldızın bünyesinde kopup parçalanma olunca, milyonlarca parça, bir “meteor akıı” görünümüyle uzayda hareketine,yol almasına devam eder. Uzayda bunların düzenli bir hareket ekseni veya yolu vardır. Gene aynı inanıa göre, bu meteor akıı her 33 yılda bir dünyaya doru bu yolu geçmektedir.

Bir meteor parçası dünyaya ulatıı zaman, “meteorit ” diye adlandırılır. Dünyamıza dümesinin nedeni, arzın çekimiyle aaıya çekilmesidir,

İsa’dan önce 467 yılında .Romalılar zamanında dünyaya düen bir meteorit önemli bir olay diye kabul edilmi ve Romalı tarihçiler bunu kayıtlarına geçmilerdi.

Meteorit, halk arasında “göktaı” diye tanımlanır.