hamile4

Annelik kukusuz dünyadaki en yüce sıfatlardan biri. Belki de bu nedenle büyük fedakarlık ve zorlukları da berberinde getiriyor. Aslında ömür boyu anne olmak ve anne gibi davranmak bile fedakarlıkların en büyüü sayılırken, fiziksel olarak yapılan fedakarlıklar da çok gözardı edilecek gibi deil. Kadınların hamilelik ve doumla beraber genel vücut yapısında yaadıkları deiim de aslında fedakarlıın önemli bir parçası.

İte bu deiim, doum sonrası izler ve deformasyon birçok kadının sıkıntısı. Ancak estetik cerrahideki gelimelerle bu sıkıntıdan kurtulmak mümkün. Yapılan istatistiki aratırmalarda karın germe – abdominoplasti adı verilen estetik ameliyatları yaptıran kiilerin hayat standardının yükseldii, yaam stillerinin pozitif yönde deitii ve sosyoekonomik baarılarının arttıı gözlemleniyor.
Yapılan aratırmalarda karın germe estetik ameliyatı yaptıran kiilerin hayat standardının yükseldii, yaam stillerinin pozitif yönde deitii gözlemleniyor.

Karın germe estetik ameliyatları
İ. . Cerrahpaa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ouz etinkale, karın germe (abdominoplasti) ameliyatının son yıllarda en sık yapılan estetik giriimlerden biri olduunu belirtiyor.

İlk olarak 1899 ve 1900lü yılların baında yapılan ameliyatların günümüzde oldukça gelimi ve ileri teknik yöntemlerle gerçekletirildiine dikkat çeken Dr. etinkale, iri ve geni karın duvarı kitlesinin çıkarılması ve karın bölgesinin sarkık görüntüsünden daha gergin ve düz bir duruma getirilmesini amaçlayan bu ameliyatın oldukça baarılı sonuçlar ortaya koyduunu vurguluyor.

Prof. Dr. Ouz etinkale, ameliyattan çıkan hastanın ilk bakıta geni ve büyük yalı kitlesinden kurtulduunu, gebelik çatlaklarının çounun azaldıını, daha sıkı ve gergin bir karına sahip olduunu görebildiini belirtiyor.

Deerlendirilmesi gereken durumlar
İst. ni. Cerrahpaa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ouz etinkale, bu tür ameliyatların önemli ameliyatlar olduunun altını çiziyor: Abdominoplasti ameliyatı büyük bir ameliyattır. Bazı durumlarda bu büyük ameliyatı uygulamak fazla gelebilir veya hastanın durumundan dolayı uygulanamayabilir. Bu gibi olgularda daha sınırlı abdominoplasti ameliyatları yapılır. Bunlar mini- abdominoplasti ve midi-abdominoplasti ameliyatı olarak isimlendirilir. Tüm abdominoplasti ameliyatları öncesi kiinin genel salık durumu gözden geçirilir.

Ciddi kalp hastalıı, diyabet, tromboembolik hastalık hikayesi göz önüne alınması gereken ciddi durumlardır. Ba dokusu hastalıkları, yara iyileme sorunu ve enfeksiyon hastalıkları da dikkate alınması gereken dier özelliklerdir. Bu ameliyatı olacak kiilerin sigara içmiyor olması ve salıklı olması önemlidir. Prof. Dr. Ouz etinkale, bu tür ameliyatlarla ilgili yanıltıcı bilgilendirmelerin olduuna da dikkat çekiyor. Ameliyat sonrası hiç doum yapmamı genç bir kadın görünümüne kavuulacaına dair bilgilendirmelerin salıksız olduunu vurgulayan Prof. etinkale, Her hastada bu durumu elde etmek mümkün deildir diyor.

nemli kriterler
Prof. Dr. Ouz etinkale, bu ameliyatlarda belirli kriterlerin göz önüne alındıını ifade ediyor:

Ameliyata aday kiinin;
Normal aırlıında olması,
Aırı kilo vermi olup olmadıı,
Kaç kez hamile kaldıı,
Doumlarını nasıl gerçekletirdii (normal doum veya sezeryan ameliyatı),
Gebeliklerinin nasıl olduu (tek veya ikiz gebelik, ileri doum aırlıı olan bebek gibi),
Gebelikte alınan kilo ve sonrasında ne kadarının verildii,
Gebelik haricinde kiinin aldıı ve verdii kilo durumu,
Daha önce geçirdii karın ameliyatları önemlidir.
Uygunluk koulları
Bu kriterler ameliyatı yapacak hekim tarafından deerlendirilir ve buna göre cerrahi giriim planlaması yapılır. Bu kriterler yapılacak ilemlerde farklılıklar gösterir.
Bu ameliyata uygun adaylar:
Karın duvarı orta hattında gevemesi olan,
Karın duvarında özellikle göbek altında ya birikimi olan kiiler,
İdeal kilosuna yakın olan kiiler,
Yeni gebelik planı olmayan kiiler,
Karın duvarında geveklik olan,
Karın ön kısmında cilt fazlalıı olan,
Karın duvarında gebelik çatlakları stria olanlar,
Yakın dönemde aırı kilolarından kurtulan iman kiiler.
Yaa göre parfüm seçimi