Hayvanlar aleminde erkein gebe kalması nadir olsa da rastlanabilen bir ey. Bazı ender durumlarda erkek hayvanlardaki gebeliki dıardan salanan kimyasallar ile de salanabilmektedir. Denizatı, deniz ejderhası gibi canlıların ise üremesinin bir parçası. İte diilerin rollerini çalan erkek canlılar.

Kurbaalar

Bazı öldürücü tarım ilaçlarının erkek kurbaalar üzerinde etkili olduunu ve onların yumurtlamasına sebep olduunu biliyor muydunuz 40 Afrika kurbaası üzerinde yapılan son deneylerde atrazinli(tarım ilacı) suda yaayan kurbaaların yüzde 90nın testosteron seviyelerinde ve sperm sayılarında azalma oldu. Yüzde 10u ise tamamen cinsiyet deitirdi ve yumurtlamaya baladı

Diiletirilmi balık

ABDde Potomac Nehrinde yapılan aratırmalarda balıkların nehire atılan doal hormonlar içeren atıklardan etkilendii ortaya çıktı. Balıkların yüzde 42sinde yumurtalık benzeri dokular olutu. Ayrıca yüzde 79unda cinsel anormallikler görüldü. Balıkların antidepresan içeren atıklardan da etkilendikleri ve bu atıkların balıkların diilemesine yol açabilecei anlaıldı.

Denizatı

Bu kategorinin en ünlüsü üphesiz denizatıdır. Dii denizatı yumurtalarını erkek denizatlarına aktarır. Erkek denizatlarında doutan kuluçka kesesi bulunur. Bu kesede yumurtaları kendi spermleriyle döllerler. Ortalama 3 hafta süren hamileliin ardından denizatı üç gün süren doum sancısı sonucu yaklaık 200 bebei denize bırakır.

Denizinesi balıı

Birkaç yıl önce aratırmacılar erkeklerde kuluçka kesesinin olumasını tetikleyebilecek bir geni kefetti. Bu gen yardımı ile kuluçka kesesindeki yumurtalar için tuz miktarını ayarlayabiliyor. Denizinesi familyasının denizatı dıındaki bir dier üyesi denizinesi balıı da doum yapmadan önce yumurtaları kuluçka kesesinde bir süre taır.

Yapraklı deniz ejderhası

Yapraklı deniz ejderhası da denizatı ile aynı familyadan geliyor. Yapraklı deniz ejderhası yaklaık 250 yumurta bulunan uzun tüpü dii deniz ejderhasından alıyor. Bu tüpü 9 hafta boyunca taıdıktan sonra bu süre boyunca rengi de mor, turuncu, pembe arasında deiir, 24 ile 28 saatlik bir periyodun sonunda doum gerçekleir. Ama doan deniz ejderhalarının yalnızca yüzde 5i yaar.