Yalnız yaayan yalıların Diyojen sendromu adı verilen bir hastalıa yakalandıını söyleyen uzmanlar, ‘yalıları yalnız bırakmayın’ çarısında bulundu. Bu hastalıa yakalanların sokaklarda baıbo dolaarak, çöpleri bile rahatlıkla karıtırabildiklerini kaydeden uzmanlar, “Yalılar, gözetim altında gerekirse bir bakım evinde tutulmalı” dedi.

zellikle yalnız yaayan yalılarda hastalarda görülen Diyojen sendromunun pek çok sebebi olduu tahmin ediliyor. İleri düzeyde bunama, izofreni, beyin tümörü ve beynin dejeneratif hastalıkların bu tablonun olumasında önemli rol oynadıı belirtiliyor. Hastalıa yakalanan kiilerin dı görünüüne önem vermediini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel, “İlk görünüte dikkati çeken dı görünülerindeki bakımsızlık, pislik, kokudur. Daınık bir görünümdedirler. z bakımları o derece kötüdür ki vücutlarında büyük, kanayan, enfekte yaralar bulunabilir” dedi.

P EVLERİN NEDENİ…

Sokaklarda çöpleri karıtıran yalıların bu grubun içinde deerlendirilebileceini kaydeden Dr. Evrensel, “Sokaklarda baıbo bir ekilde dolaıp çöpleri karıtırırlar. Kendilerince anlamı olan bazı malzemeleri alıp evlerine götürürler. Ev içinde tam bir sefalet görüntüsü mevcuttur. Aır bir koku hakimdir. Gıda artıkları arasında hayvan leleri bile olabilir. Komuların ihbarı üzerine gelen polisler eve zorla girerler ve hasta bir psikiyatri servisine yatırılır” ifadesini kullandı.

TEDAVİSİ KOLAY DEİL!

Hastaların tedaviye direnç gösterdiini anlatan Dr. Evrensel, hastaları içgörülerinin olmadıı ve hastalıı kabul etmediklerini söyledi. Hastaların genel tıbbi görüntülerinin de çok kötü olduuna dikkat çeken Dr. Evrensel, “O nedenle dahiliye kliniklerine getirilen hastalar da vardır. Kansızlık, metabolik deerlerde düüklük, böbrek ve karacier yetmezlii görülür. Beyninde veya vücudunun baka yerlerinde oldukça ilerlemi ve yayılmı kanser saptanabilir. Kanser tablonun sebebi de olabilir, sonucu da” diye konutu.

YALILAR BAKIM İSTER

İyi tedaviye ramen beden salıındaki bu ileri bozulma nedeniyle hastaların yaam ansının çok yüksek olmadıını aktaran Dr. Evrensel, sözlerini öyle sürdürdü: “Bu hastaların büyük çounluu yalnız yaayan yalılar olduundan sürekli bakım ve gözetim altında, mümkünse bir bakım evinde tutulmalıdırlar”

DİYOJEN’İN TARİHESİ

Tıpta bazı hastalıklar insan isimleri ile anılıyor. Bu sendrom da adını M.. 4ncü asırda yaamı olan bir filozof olarak kabul edilen Diyojen’dan alıyor. Diyojen, Sinop’ta doduu için Sinoplu Diyojen olarak da biliniyor. Diyojen, hayatını yokluk, sefalet içinde bir hayat geçiriyor. Savunduu düünce sadelik ve doallık. Medeniyetin sunduu yaam biçimi yanlıtır ona göre. Olgunluun yolu hayvanlar gibi doal ve sade yaamaktan geçtiini savunuyor. O nedenle sokaklarda yaamayı tercih ediyor, bir köpek gibi fıçı içinde uyuyor, hayvanların yaamına özeniyor. zerine giydii pis bir kıyafet dıında hiçbir mal varlıı bulunmuyor.

Bu hal içindeyken de gururundan ödün vermiyor. Kendi gibi yaamayan insanları küçük görüp aaılıyor. Ziyarete gelen ve bir istei olup olmadıını soran Büyük İskender’e istifini hiç bozmayarak yattıı yerden “gölge etme, baka ihsân istemem” demesiyle de tarihe adını yazdırıyor.
Kaynak:habervitrini.com