Dinamometre nerelerde kullanılır, Dinamometre anlamı, Kaç çeit dinamometre vardır

Dinamometre nedir

Dinamometre, motorların gücünü ve torkunu ölçmeye yarayan pahalı bir cihazdır.

Kaç çeit dinamometre vardır

Dinamometreler de kendi aralarında ölçtükleri vasıtaya göre birçok kategoriye ayrılırlar. Motor dinamometreleri, asi dinamometreleri, Endüstriyel dizel motor dinamometreleri, Karting dinamometreleri, Marine dinamometreler, Motorsiklet dinamometreleri, ve hatta Snowmobile dinamometreleri bunlardan bazılarıdır

Quantum Atölyesinde bulunan dinamometre, asi tipi akselerasyon (inertia) dinamometresidir.

Dinamometreniz her tür aracı ölçebiliyor mu

4 çeker araçlar (AWD) hariç çou motorlu taıtı ölçebilmekteyiz
dir Dinamometrede ölçüm nasıl yapılır
Kısaca özetlemek gerekirse, ölçüm süreci aaıdaki gibidir:

1- Araç dinamometreye alınır

2- Araç en az 3 noktadan çapraz olarak zincir ile sabitlenir. Boluklar alınır.
3- Tahrik tekerleklerinin lastik basınçları eitlenir
4- Araçın teknik bilgileri bilgisayara girilir.
5- Fanlar uygun yerlere yerletirilir ve devreye alınır.
6- Motor çalıtırılır ve Dyno operatörü aracın içine biner.
7- ncelikle, aracın anzıman oranları bilgisayar tarafından hesaplanır.
8- Güç ölçümü ve hemen ardından inertia testine geçilir.
9- lçüm sonucunun grafikli çıktısı alınır ve müteriye yorumlanır.
10- Araç çözülür ve müteri uurlanır, el sallanır