dhtml

DHTML iki büyük tarayıcı üreticisi olan Microsoft ve Netscapein versiyon 4 tarayıcıları ile bizleri tanıtırdıkları ve daha sonraki sürümlerinde de destekledikleri ve World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından artık bir web standartı olarak kabul gören teknolojiye verilen isimdir.

ou kiinin ismine bakarak HTMLin bir alternatifi olduunu sanmasının aksine DHTML aslında soyut bir kavramdan baka bir ey deildir! Yani kendi içinde bütünlüü ve kuralları olan HTML gibi bir kodlama (mark-up) dili ya da JavaScript gibi bir program dili deildir. Tamamen farklı kullanıcı-tarafı teknolojileri olan HTML, CSS ve JavaScriptin belirli bir anlamda ve birbirleriyle dayanıma içerisinde kullanıldıı bir yöntemden baka bir ey deildir. Dolayısı ile DHTML teknolojisi diye hitap edilen sanal kavram aslında DHTML metodunun kullandıı HTML, CSS ve JavaScript teknolojilerinin bütününe verilen addır. Bu teknolojilerin her biri farklı bir amaç dorultusunda gelitirilmi ve birbirinden farklı konularda güçleri olan web standartlarıdırlar. DHTML ile yapmaya çalıtıımız i ise bu

teknolojilerin her birini özgün bir ekilde birbirleriyle etkileim içerisinde kullanarak, web sayfaları üzerinde, bu teknolojilerin sahip oldukları güçlerin bilekesinden dahi daha büyük bir kontrol gücü oluturmaktır.

DHTML nedir

a.. Belirli teknolojilerin birbirleriyle dayanıma içinde kullanıldıı bir

yöntemdir.

a.. Geleneksel HTML sayfalarına görsel ve ilevsel açıdan zenginlik katan

bir metoddur. Bizzat normal HTML sayfalarına eklenirler.

a.. Kullanıcı-tarafı teknolojilerini (HTML, CSS ve JavaScript) kullanır.

a.. Tarayıcı-özgün çalıır.

a.. Henüz yeni web standartı olmu bir teknolojidir.

a.. Bedavadır.

DHTML ne deildir

a.. Kendine özgü bütünlüü ve kuralları olan bir kodlama ya da program dili

deildir.

a.. HTMLin bir alternatifi deildir.

a.. Sunucu-tarafı teknolojisi deildir.

a.. Eski model web tarayıcılarının da halen kullanıldıını düünürsek her

tarayıcıda aynı ekilde çalıan baımsız bir uygulama deildir.

a.. Gelitirme ve çalıtırma için ekstra bir yazılıma ihtiyaç yoktur. Hiç

bir firmanın tekelinde deildir.

Bu yazı pusula.comdan alınmıtır.