Deizm nedir
Deizm (tanrıcılık)

Tüm dinleri rededen ancak tanrının varlıına inanan inanç eklidir. Dinler rededildii için peygamberler, kutsal kitaplar, cennet ve cehennem, melek, eytan gibi kavramların hiçbirinin deizm inancında yeri yoktur. Sadece evreni ve doa kanunlarını koyan, bunun ardından evrene ve insanlıa hiç bir müdahalesi olmayan tanrıya inanılır. Bu tek inancın kaynaı, dolaysız yoldan algılarımızla doaya ve insanın yapısına duyulan hayranlık ve bunları bir yaratan (tanrı) olması gerektiine olan inançtır.

Deizmde ibadetlerin ve dinsel ritüellerin olmamasından dolayı ateistler ile deistler arasında günlük hayatta, pratik anlamda bir farklılık yoktur.

Deizm, evrim teorisine karı deildir. Deizme göre insan, tanrının oluturduu kurallar çerçevesinde, daha ilkel canlıların evrimlemesi sonucu olumu olabilir. Bir tanrıya inanmak, o tanrının, insanı aama geçirmeksizin bir anda yarattıı fikrine de inanmayı gerektirmez. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, İslam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldıına inanılır. Bu inanı deizmde yoktur.

Sorular ve Yanıtlar;

Deizm neye dayanır

Akıla ve doaya. Evrene bakınca bir düzen görürüz ve bu düzen bizi bir tanrı ya da tasarımcı inancına götürür.

Deizm ateizmin bir çeiti midir

Hayır. Ateizm tanrıyı reddeder. Deizme göre tanrı vardır. Deizm dinleri reddeder.

Eer deism tanrı inancını kabul ediyorsa deizm ve yahudilik, islam, hıristiyanlık gibi dier dinler arasında ne fark vardır

Deizm yukarda da geçtii gibi doaya ve akla dayanır, vahye dayanmaz. Dier tüm dinler vahye ya da kutsal kitaplara dayalıdırlar. Deizmde bir rahibe papaza ya da imama gerek yoktur. Deismde ihtiyaç olan tek ey kendi saduyumuz ve düünme becerimizdir.

Deistler tanrının evreni yaratıp geri çekildiine mi inanıyorlar

Bazı deistler öyle düünüyor, bazı deistler tanrının insan davranılarına müdahale edebileceini düünüyor. rnein, George Washington Long Island’dan çekilme ya da teslim olma arasında daha riskli olan çekilmeyi seçmitir ve kendisine niye daha riskli olanı seçtii sorulduunda, bunun yapabileceinin en iyisi olduunu ve gerisinin tanrının taktiri olduunu söylemitir.Kaynakwh: Deizm nedir

Deistler dua ederler mi

Sadece ükür ve teekkür için dua edebilirler, tanrıya dikte etmezler. Dua için belli bir yer ve zaman, belirli bir vücut duruları yoktur.

Deistler tanrıyı nasıl görürler

Tanrıyı istedii kadar gücü olan ölümsüz bir varlık olarak görürüz. Albert Einstein’ dan alıntı deizmin tanrı tanımı için iyi bir örnek olacaktır: ” Benim dinim kendini zayıf aklımızla algılamamız zor olan sonsuz güç sahibi üstün ruha alçak gönüllü bir ekilde hayran olmaktan ibarettir. Bu üstün düünen gücün duyguları derinden etkileyen ikna edicilii, ki bu kendini anlamak mümkün olmayan evrende ifa eder, benim tanrı anlayıımı oluturur”

Deizm bir mezhep midir

Deizmin bir mezhep olması mümkün deildir çünkü Deizm kendine dayanmayı öretir ve insanları daima akıllarını kullanmaya tevik eder. Deizm bedeli ne olursa olsun otoriteyi sorgulamayı öretir. Deizm vahye dayalı dinler gibi muhakemesi olmayan iddialarda bulunmaz. Vahye dayalı dinler insanları tanrının söylediklerine teslimiyete ya da bu sözlere karı düünme gücünüzü ertelemeye çaırır. Bunu iman olarak adlandırırlar. rnein, Musa’nın denizi yardıına ya da İsanın suyun üstünde yürüdüüne ya da Muhammedin Kuran’ı bir melekten aldıına inanmak ne kadar mantıklıdırKaynakwh: Deizm nedir

Deizmin dünyadaki fenalıklara karı cevabı nedir

Dünyadaki fenalıkların büyük bir kısmı eer tanrı vergisi aklımızı kucaklasaydık ortadan kalkabilirdi. Unutulmamalıdır ki, Doanın bulduumuz ve ilerlemekte kullandıımız bütün kanunları, bilgisayardan tıppa ve uzay yolculuuna kadar önceden beri vardı. Ama biz bilgimizi ilerletmek ve örenmek yerine batıl itikadları ve korkuyu seçtik. Baarının gerei olan zor ileri becermektense kendi davranılarımızdan sorumlu olmadıımızı düünmek daha çok yatıtırıcıdır. Deizm her soruya bir cevabının olduunu iddia etmemektedir, deizm sadece bu sorulara giden doru yolda olma iddiasındadır.