Amerikalı ve Portekizli bilim adamları, okyanus dalgalarından elektrik elde etmek için yeni bir yöntem gelitirdi. Yeni projede dalgaların sıkıtırdıı havanın bir deirmeni çalıtırarak elektrik üretmesi amaçlanıyor.

Massachusetts Instute of Tecnology (MIT) ve Lizbon Teknik niversitesinde birlikte gelitirilen projede, sahile kurulacak ve karadan denize kadar uzanacak bir kapalı bölmeye, güçlü okyanus dalgaları ulatıı zaman içeride sıkıan hava bir deirmene yönlendirilecek ve basıncın da etkisiyle dönen deirmen elektrik üretecek.

Enerji üretiminde dalga kullanımına yönelik çalımalar uzun süredir devam ediyor. evreciler ise bir kilometrelik sahil eridini kapatıp 100 ile 200 megawatt arasında elektrik üretecek tesislerin deniz yaamına zarar verecei uyarısında bulunuyorlar.

Dalgalardan elde edilecek enerjiye büyük umut balayan bilim adamları ise Güneten enerji üretimi gözde çünkü uzun zamandır üzerinde çalıılıyor ancak dalgadan elde edilecek enerjinin potansiyeli çok fazla ancak bununla ilgili mühendislik bilimi çok genç, daha çok zamana ihtiyacı var eklinde görü belirtiyorlar.

Kaynak:www.teknolojivebilim.com