Bu türden bir hastalık, aırı oranda glukorkortikoid hormonlar kanda dolamaya baladıı vakit ortaya çıkar. Bu türden bir aırılıın ortaya çıkması adrenal bezlerde fazla üretimin olması veya bir baka rahatsızlıı tedavi etmek için steroid ilaçların uzun süreyle kullanılmasının neticesi olabilir. Bu hastalık adını 20.ci yüzyılın balarında ortaya çıkan amerikalı bir cerrah olan harvey cushing den alır.

Belirtiler

– Birkaç ay ile yıllar arasında deien bir süreden sonra yüz yuvarlaklaır ve daha kırmızı bir görünüm alır.
Omuzlar arasında ve üzerinde kambura benzer ya birikimi
– Gövdenin alt kısmında cilt üstünde çatlaklar
– Bitkinlik ve kaslarda hipofiz tümörüne balı olabilir. Karacierin ya da bazı baka organların habis tümörleri de cushlng sendromuna yol açabilirler. Kan ve idrar testleri yapılarak, steroid hormonların düzeyinin artıp artmadıı anlaılabilir. Hipofiz ve böbreküstü bezlerinin bilgisayarlı tomografisi de alınabilir.

İyi huylu bir hipofiz bezi tümörünün veya böbrek üstü bezi (adrenal) tümörünün veya böbrek üstü bezi (adrenal) tümörünün baarı belirten bir biçimde alınması tam bir iyileme ile sonuçlanabilir. Ancak uzun süreli hormon tedavisi gerekebilir. Kalp krizleriyle birlikte ortaya çıkan hızlı bir ateroskleroz (damar sertlii) ve omurgada çatlaklar sıkça görülür.  ayet tedavi edilmezse, bu rahatsızlık ölümle sonuçlanabilir.

Eer sebebi steroidin aırı dozda kullanımı ise, steroid hormonların dozajı azaldıkça belirtiler yavaça kaybolur.

İlaç tedavisi

Eer belirtiler bir ilaç tedavisi olarak steroid hormonların alınması nedeniyle ortaya çıkıyorsa, tedavi bunların kullanımı durdurmayı veya dozajı azaltmayı içerir. Ancak bu türden bir ilaç tedavisini hekiminize danımadan kesmeyin. ünkü steroid tedavisinin aniden durdurulması, söz konusu olan hastalıı hızını arttırabilir (astım veya steroidin önerildii dier hastalıklar). Doktorunuz steroid dozajında kademeli bir biçimde giden bir azaltmayı önerecektir. Bazı durumlarda ilk bata tavsiye edilen steroidin yerine baka bir ilaç kullanılabilir: stereoid ilaç tedavisinin dur-durulmasından bir yıl kadar sonra, yaralanma, enfeksiyon veya ameliyat gibi fiziki bir stres adrenal hormonun üretilmesinde tehlikeli bir yetersizlii ortaya çıkarabilir ve bu da acil tedaviyi gerektirebilir (addison hastalıına bakın).

Cerrahi Müdahale

Cushing sendromu adrenal bezlerde, hipofiz bezlerinde veya karacierde bir tümörün neticesi olarak ortaya çıkıyorsa tümörün alınması veya hatta ayet adrenal bezlerde ise bezlerin hepsinin alınması en iyi tedavi biçimi olabilir. Hipofiz bezlerindeki bir tümör için radyasyon tedavisi bir çözüm olabilir.

Eer tedavi sonucunda adrenal bezler vücudun gerektirdii hormonları temin edemez hale geliyorsa, doktorunuz eksik hormonları karılaması için aızdan bazı ilaçların alınmasını önerecektir.