Bir Alman matematikçisi olan Elwin Bruno Christoffel, 1829 tarihinde Montschau, Rheinland’de dodu.
nce Zürich Polytechnicum’unda, sonra Berlin ve Strasbourg niversitelerinde matematik profesörü olarak çalıtı.

zellikle; Abel fonksiyonları, cebirsel fonksiyonlar, parçalı türevli denklemler ve diferansiyel geometri üzerinde çalımalarda bulundu.
Riemann ile birlikte matematie tensör kavramını getirdiler ve tensör hesabı üzerinde çalıtı. 1900 yılında Strasbourg’da öldü.