Telefon baında uzun sohbetler yapanlar sadece konuarak pillerini arj edebilecek.

Advanced Materials adlı bilim dergisinde makaleleri yayınlanan Young Jun Park ve Sang-Woo Kim adlı Koreli iki bilim adamı cep telefonlarını sadece konuarak arj edebilmenin mümkün olduunu kanıtladı.

Aslında sistem oldukça basit bir mantıa dayanıyor. Bildiiniz gibi hepimizin kullandıı hoparlörler elektriksel sinyali sese dönütürüyorlar. Bu süreci tersine çevirecek bir mekanizma kurduunuzda ses dalgalarının elektrie dönütürülmesi de fiziksel olarak gayet mümkün.

Bu teknolojinin baka alanlara da uygulanması için çalımalar yapılıyor. rnein, büyük ehirlerde ve otoyolardaki trafik gürültüsünden, trenlerin çıkardıı gürültüden uygun mekanizmalar kurularak elektrik elde edilebiliyor.

Bu i için piezo elektrik özellii olan maddelerle oluturulmu düzeneklere ihtiyaç duyuluyor. evremizde bu özellie sahip oldukça bol miktarda madde olduu için üretim maliyeti de çok yüksek olmuyor.

Bilim adamları yapılan son denemelerde 100 desibel yüksekliindeki gürültüden 50 milivolt elektrik üretmeyi baarmılar. imdi çok daha az bir gürültüyle daha yüksek elektrik enerjisi üretmek için çalımalar yapılıyor.