Artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen cep telefonunun bildiimiz gibi radyasyondan dolayı birçok zararı var. Bu nedenle cep telefonunu kullanırken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara uyarsak cep telefonunun zararlarını en aza indirmemiz mümkün. İte cep telefonunun zararlarından korunma yolları, dikkat edilmesi gerekenler noktalar:

1- Cep telefonları daha çok haberleme için kullanılmalı (olduunca az ve kısa konuulmalı, uzun i konumaları ve sohbetler kablolu telefonlarla yapılmalı).

2 Bina içinde, pencereye yakın durup telefonu pencereyle araya alarak konumalı (telefonun yayın gücü azalacaından bize etkisi de azalacaktır).

3 Telefonda görülen sinyalin en yüksek olduu yerler seçilmeli (baz istasyonuna yakın yerlerde telefon daha az güçle çalıacaından kiiye etkisi az olacaktır). oumuz oturduumuz yerlere yakın baz istasyonu olsun istemiyoruz. Ancak, baz istasyonu bize uzaktaysa, telefonumuz daha büyük güçle çalımak zorunda kalacak ve sonuçta bizi daha çok etkileyecek. Yakınımızdaki bir baz istasyonunun yaydıı radyasyonun bize etkisi, ölçümlerle saptandıı gibi, çok daha az.

4 Numara çevirirken ve balantı kurulurken telefonu vücuttan biraz uzakta tutmalı (telefon yakınlardaki baz istasyonunu ararken daha büyük güçle çalıacaından bu sırada artan etkiyi azaltmak için).

5 Telefonu göz, göüs, (hamilelerde karından) ve üreme bölgelerinden uzakta tutmalı, kemerde ve pantolonun ön cebinde deil, arka cepte taımalı.

6 zellikle küçük çocuklara cep telefonu almamalı, gerektiinde sadece haberleme için kısa konumaları salanmalı.

7 Zorunlu bir durum olmadıkça otomobil ve trende cep telefonuyla konuulmamalı, gerekiyorsa ellerin serbest kalacaı sistem kullanılmalı (Telefon metal karoserin iç kısmında oluan elektriksel alanları yakaladıından konuurken kulak bölgesindeki radyasyon dozu artıyor).

8 Yeni cep telefonu satın alırken özgül sourma younluu (SAR deerleri) daha düük olanlar seçilmeli (nlü Cep Telefonu Markalarının Sar Deerlerini renmek İçin Tıklayın)

9 Cep telefonları, insulin pompası, kalp ve kulak aletlerinden en az 25 cm uzaklıkta kullanılmalı

10 Cep telefonu çalar çalmaz hemen kulaa götürmemeli, balantı kurulduktan sonra kulaa yaklatırmalı ve konuurken kulaa iyice yapıtırmamak.

kaynak: Bilim ve Teknik ve www.uzmanportal.com