cengiz aktar

302 kez okundu

Aktar 1955 doumlu, Galatasaray Lisesi ve Sorbonne niversitesi mezunu, iktisat doktoru. Galatasaray niversitesi öretim görevlisi olan Dr. ülkemizde Avrupa Birliinin önde gelen uzmanlarından. Aktar 1989dan bu yana Avrupa Birliinin derinleme ve genilemesini bu süreçlerin içinde bilfiil yer alarak izliyor. Aktar 1989-1994 arasında Birlemi Milletler çatısı altında ve Avrupa Birliinin göç ve iltica politikaları etrafında biçimlenen hükümetlerarası danıma kurulunun ikinci bakanı olarak çalıtı. 1994-1999 yılları arasında ise Birlemi Milletler rgütünün Slovenya Temsilciliini yönetti.

Eserleri

Aktarın türkçede Türkiyenin Batılılatırılması (Ayrıntı,1993) Avrupa Yol Ayrımında Türkiye (İletiim, 2001), Avrupa Okumaları (Kanat, 2004) kitapları ve Avrupa Birliinin Genileme Süreci (İletiim,2002) derlemesi yayımlandı. Aktar Ekim 2004de Pariste Lettres aux turco-sceptiques (Türkiyeden kuku duyanlara mektuplar) adlı bir derleme yayımladı.