Buzulların erimesinin küresel tarım, emlak ve sigorta sektörlerine zararı, 2050′ye dek en az 2.4 trilyon dolar olacaı ve 24 trilyon doları bulacaı bildirildi.

İstanbul- Hükümetlerarası İklim Deiiklii Paneli IPCCnin 2007 tarihli raporunu güncelleyen yeni çalıması yayınlandı. alıma, iklim deiikliinin insan aktiviteleri sonucu ortaya çıkan sera gazından kaynaklandıını bir kez daha ortaya koydu.

Gezegen’in Gelecei adlı radyo programında gelimeleri anlatan Dr. Uygar zesmi unları söylüyor: “alımada, her kıtada, okyanus içi ve üstü sıcaklık ölçümleri yapıldı. Ayrıca daha önce yapılan 100 bilimsel çalımadan da yararlanıldı. Sonuçlar, okyanusların ısındıını gösteriyor. Ayrıca buna balı olarak da, buharlama ve suyun tuzluluk oranının yıllar içinde arttıına iaret ediyor. Ayrıca, ortalama sıcaklıkların 1980den bu yana en az 0.5 derece arttıı, her on yıllık sıcaklık artıının en az 0.2 olduu da, çalımanın sonuçları arasında.”

Bu arada buzullar erimeye devam ediyor. Dünya artık Alaskadaki ıkı Buzulu adı verilen buzul için fazla sıcak. ıkı Buzulu, dier buzullar gibi, geçtiimiz 200 yılda 4 kmden fazla eridi. Alplerin en geni buzulu Aletsch Buzulu da, 150 yıldır küçülmeye devam ediyor. İsviçre Buzul Takip Aı, 2008de 79 İsviçre buzulunun hızla küçüldüünü açıkladı. New South Wales niversitesinin aratırmasına göre ise, eriyen buzullar nedeniyle deniz seviyesi yılda 1.2 mm yükseliyor. Bu da 2100de denizlerin 55 cm yükselmi olacaını gösteriyor. 2100ün sonuna kadar, deniz seviyesinden 5000 metre yüksekte olan buzulların yok olacaının da altı çiziliyor.

NTV’nin haberine göre; Pew evre Grubu tarafından finanse edilen ve onlarca bilim insanıyla ekonomistin katkılarıyla hazırlanan rapor, buzulların erimesinin maliyetini ortaya koyan ilk çalıma. Rapora göre, buzulların erimesinin küresel tarım, emlak ve sigorta sektörlerine zararı, 2050ye dek en az 2.4 trilyon dolar olacak ve 24 trilyon doları bulacak.

Raporu hazırlayanlardan ekonomist Eban Goodstein, Kuzey Kutbunun dünyanın “kliması” olduuna deindi. Eriyen buzullar, deniz seviyesini yükseltecek, sellere ve aırı sıcak dalgalarına neden olacak. Rapora göre, u anda bu olayların dünyaya yıllık maliyetinin 61-371 milyar dolar. Buzulların erimesinin tüm faaliyetlerin dorudan etkilerinden daha tehlikeli olması ise, eridikçe atmosfere yayılan metan gazı. Metan gazı, iklim deiikliinde karbon diyoksitten 21 kat daha etkili.

Tam da bu noktada, korkulanın gerçekletiini gösteren baka bir çalıma yapıldı. Alaska Fairbanks niversitesi tarafından yapılan aratırma, Sibiryanın uzun yıllardır donmu deniz yataından büyük miktarlarda metan gazı salımı gerçekletiini gösteriyor. Zaten bunu dıardan görmek de mümkün, çünkü suyun üstünde kabarcıklar var. Aratırmaya göre Sibiryanın deniz yataından yılda 8 milyon ton metan gazı atmosfere yayılıyor.

Oysa ki bilim insanları, bir yılda tüm dünyadan atmosfere yayılan metan gazı miktarının tamamının bu kadar olduunu sanıyorlardı. alıma için, Dou Sibiryada 5000 alanda 2003-2008 arasında ölçümler yapıldı. u anda, Kuzey Kutbunda metan gazı younluu, son 400 bin yılın en yüksek seviyesine ulamı durumda.
Kaynak:cumhuriyet.com.tr