izofreni, kronik, iddetli ve sosyal yaamı bozan bir beyin hastalıı.

izofreniden sorumlu altı geni taımak, haha bata olmak üzere uyuturucu madde kullanımı ve büyük ehirlerde youn stres altında yaamak hastalıı tetikliyor.

izofreni tedavisindeki yenilikleri Türk meslektalarıyla paylamak üzere İstanbula gelen Hollanda Maastricht niversitesi Psikiyatri ve Nöropsikoloji Anabilim Dalı Bakanı Prof. Dr. Jim Van Os, “Yeni ilaçlar, düzenli kullanılırsa hastalar normal yaamlarını salıklı olarak daha uzun sürdürebiliyor. Bir izofreni hastası tek baına yaayabiliyor. Ancak ilaçlar kesilirse, hastalık, bir yıl ile 18 aylık bir zaman diliminde hastalık tekrarlıyor” dedi. Yeni ilaçlarda en büyük yenilik, ilaçların aylık enjeksiyon halinde verilmesi. Dünyada her 100 kiiden birinde 45 yaından önce izofreni geliiyor.