burun_estetik

Yüzdeki güzellii dıa yansıtan en önemli organ, doal, simetrik ve kiinin yüzü ile uyumlu bir burun eklidir. Ancak güzel burun bu tanımla sınırlandırılamaz. Nasıl ki, çok kısa bir süre önce kiinin kendisine özgü tasarımını yaparak doallıı yakalamaya çalıtıımız burun ekli burun estetiinde son trend olarak tariflenmise, günümüzde artık bu tanıma fonksiyonel yönden de kiiyi mutlu eden burun olması eklenmitir.

Nedir fonksiyonel yönden kiiyi mutlu eden burun terimi

Fonksiyonel yönden kaliteli burun; kiinin nefesini burnundan rahatça alması, spor yaparken efor kapasitesinde, kitap okurken okuma kalitesinde bir sıkıntısı yaamaması, zaman zaman ya da her zaman gripli dönemdeymi gibi burun tıkanıklıının olmayıı, konumasında olumsuzluk yaamama ve burundan nefes alamamaya balı olarak geceleri aızdan nefes alma, horlama, aız kokusu – aızda kuruma ikayetlerinin yaanmamasıdır.
Eer bu bahsettiimiz ikayetlerden bir tanesinin dahi varsa kiinin yaam kalitesi olumsuz etkilenir.

Her kiilie göre burun ekli deiir mi

Kiilik yapısına göre belirlenen burun ekli, salıklı ruh hali olan ne isteini bilen ve hekiminde uygun gördüü ölçüde tasarlanmı olan burun ekildir. rnein, ucunun hafif kalkık olmasını, ucunu tamamen burun sırtı seviyesinde olmasını, burun sırtının düz ya da hafif oyuk olmasını isteyebilir. İte, burun tasarımındaki bu küçük nüansları belirlemede kiilik yapısının rolü vardır.

Tek bir operasyonda, hem burun estetii hem de nefes probleminin giderilmesi nasıl çözümleniyor

Nefes problemini yaratan kabaca etkenler, burun orta bölmesi olan septum dediimiz duvardaki erilikler, yada her iki burun tarafındaki konka dediimiz burun etlerindeki büyümelerdir. Bunların düzeltilmesinde septum cerrahisi dediimiz, burnun ana duvarının düzeltilmesi çok önemlidir. Septum cerrahisinde hekimin tecrübesi ve yaklaımı önem arz eder. ünkü bu bölgeye yapılacak hatalı bir uygulama nefes problemini düzeltmeye çalıırken burun estetiinde de telafisi çok güç problemler yaratabilir. Ben operasyonlarımda öncelikle nefes problemi yaayan ya da fark etmedii ekilde burun iç yapısında problemleri olan hastamın problemini çözüyor, ardından buruna istenen ekli veriyorum.

Burun operasyonları sonrası görülen morluk ve iliklerin sebebi iki operasyonun birlikte yapılmasımıdır

Hayır, morluk dediimiz ekimoz ve ilik denilen ödemin nedeni tamamen teknikle ilgilidir. Ben operasyonlarımı burun kemiklerini kırmadan, mikromotor sistemi ile keserek ve törpülüyerek yaptıım için dokuda travma minimal oluyor. Buda iyileme süresini kısalttıı gibi, ekimoz ve ödemin oluumunu engelliyor. Kullandıım teknoloji harikası cerrahi malzemelerimde operasyon süremi kısaltarak, hem nefes problemini tam olarak çözmemi hemde buruna istetiim ekli vermemi salıyor.

Yapmı olduunuz bu tekniin hastaya sundukları olaanüstü konforlu ve güzel gözüküyor, hasta hemen rahat nefes albiliyor mu ve burnunun ekilllenmesi için bir süreye ihtiyaç var mı

Uygulamı olduum bu tekniin dier bir artısı, ameliyat sonrası burun içine tampon koymadıım için, hasta henüz ameliyat masasında iken dahi burnundan nefes alabiliyor. Yıllardır burundan nefes alma sıkıntısı yaamı bir kii için bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi Ardından hep korkulan acaba tampon çıkarılırken acıma olacak mı sorusu zaten onda olumadıı içinde ameliyat sonrası hiç bir sıkıntı yaamıyor.
Ortalama 5. günde burnun dıındaki küçük ateli çıkarıp yeni burnunun, ameliyat öncesi yapmı olduum bilgisayar tasarımındaki burun ekli ile de bire bir aynı olmu olmasının verdii sevinç bir hekim olarak inanılmaz haz veriyor.

Burun estetik operasyonlarında hem istenen ekle ulamak, hemde nefes probleminin tek operasyonda çözümlenme imkanı var mıdır

Tabi ki evet. Hedef günümüzde dediim gibi, tek bir operasyonda her ikisinide çözümlemektir. Ben hastalarıma estetik burun operasyonlarınındaki son trendi, nefes problemi yaamayacaınız, hatta ameliyat öncesi nefes probleminiz varsa onunda giderilmi olduu, yüz yapınız ve kiiliinize en uygun karakterdeki doal burun ekline kavumanız olarak tanımlıyorum

Kiilik yapınıza uygun burun ekli ifadesini kullanıyorsunuz, burun eklinde kiilik yapısının önemi var mıdır

Kesinlikle var diyebiliriz. Benim gibi bu konuda tecrübeli bir çok hekim arkadaımda buna katılacaktır ki, hastalarımızın genetik özellikleri, yetime tarzları ve meslekleri yaptıracakları burun eklinde etkili olmaktadır. Estetik olan, yüz ölçüleriyle uyumlu ve natürel burun eklidir. İte, tasarımdaki nüansları belirleyen ise kiilik yapılarındaki farklılıklardır. Buna dikkat edildiinde, kiiyi daha mutlu eden ve doasına daha uyumlu bir burun ekli yapılabilir.

Hastanın normal hayata dönüüde çok daha kısa mı olmu oluyor

Evet, bir gece hastanede yatan hastam ertesi gün evine dönebiliyor ve ortalama 1. haftada herey bitmi oluyor.

Nefesini rahatça burundan alabilen, istedii burun ekline kavumu olan hastama da güzelliklerin keyfini yaamak kalıyor.