Almanya Resmî Gazetesi (Bundesgesetzblatt), Almanya’da yasama organları tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelge gibi düzenlemelerin yayımlanarak yürürlüe girdii yayın. Federal Adalet Bakanlıı bünyesinde hazırlanmakta ve Bonn kentinde basılmaktadır.

Tarihçe

İlk sayısı Federal Anayasa’nın ilan edildii 1949 yılında çıktı. 1871- 1945 yılları arasında yayımlanan “İmparatorluk Resmi Gazetesi”nin (Reichsgesetzblatt) devamı kabul edilmektedir. 1951′den bu yana Roma rakamlarıyla ifade edilen iki bölüm hâlinde çıkmakta, 1998′den beri de internet ortamına aktarılmaktadır.