Onlarca yıl önce gerçekleen olayları bile en küçük ayrıntısına
kadar hatırlayan ABD’li kadın bilimadamlarını hayrete düürdü.

Onlarca yıl önce gerçekleen olayları bile en küçük ayrıntısına kadar hatırlayan
ABD’li kadın bilimadamlarını hayrete düürdü. İnsan hafızası ile ilgili dünyanın
en önemli uzmanlarından biri olan James McGaugh bu sıradıı olay karısında
akınlıını gizlemedi.

AJ ismiyle McGaugh’a bir mektup yazan kadın, yaamındaki en küçük ayrıntıları
bile çok açık bir ekilde hatırladıını belirtti. Gizemli kadın, mektubunda
herhangi bir tarihin sorulması halinde, o gün havanın nasıl olduunu, özel
hayatının ayrıntılarını ve günün önemli haberlerini söyleyebileceini öne sürdü.

BİLİMADAMLARI İKNA OLDU

Tüm iyi bilimadamları gibi McGaugh da bu iddiaya üpheci yaklatı ama bu
üphe uzun sürmedi. Psikoloji, nöroloji, nörobiyoloji ve davranı bilimlerinde
önde gelen bilimadamlarıyla çalıan McGaugh, ayrıntılı görümeler ve psikolojik
testler sonucunda kadının iddialarının gerçek olduu sonucuna vardı.

Ancak bilimadamları “hereyi hatırlayan kadın”ın yeteneinin nedenini çözmekte
u ana kadar baarılı olamadı.

DOUMUNU HATIRLIYOR MU

Testlerde, 16 Austos 1977′de Elvis Presley’in öldüünü hatırladıı anlaılan
AJ, bir sonraki yıl 6 Haziran’da bir vergi yasanın geçtiini, 25 Mayıs 1979′da
bir uçaın dütüünü çok net anımsadı. Hatırladıklarının bir kısmının onun ilgi
alanına hiç girmemesi bilimadamlarını aırtan bir baka konuydu.

Yapılan testlerden en ilgi çekici olanında ise bilimadamları kadına 1980′den bu
yana Paskalya’ların tarihini yazmasını istedi. Tüm tarihleri 10 dakikada
eksiksiz olarak yazan kadından aynı listeyi 2 yıl sonra habersiz olarak tekrar
yazması istendi. Sonuç deimedi.

AJ, kendisine en sık sorulan sorunun doumunu hatırlayıp hatarlamadıı olduunu
söyledi. Dünyaya geldiini anı hatırlamayan gizemli kadın, 18 aylıkken çocuk
karyolasında amcasının köpei tarafından uyandırıldıı anın en eski hatırası
olduunu belirtti.

Milliyet