Gelecek on yılda hayatımızda neler deiecek İngiliz The Daily Telegraph gazetesi soruyu tıptan, sinemaya, internetten, çevreye farklı alanlardaki yazar ve editörleriyle dıarıdan uzmanlara sordu…

Genetik: Genetik bilimci ve yazar Max Pembertona göre gen tedavisi, 2018den itibaren yüksek teknolojili tıbbın önemli bir parçası olacak. Ancak bu teknolojiden çok az miktarda insanın yararlanabilecek. En çok ölüme sebebiyet veren hastalıklar olan kanser ve HIV/AIDSin nedenleri daha iyi anlaılacak, fakat genetik gelimelere ramen Alzheimerın tedavisinde herhangi bir gelime olamayacak. Ameliyatlarda robotik cihazların kullanılmasıyla büyük ilerlemeler kaydedilecek.

Bilim: New Scientist dergisinin yayın yönetmeni Dr Roger Highfielde göre 2010lu yıllarda NASAnın son uzay uçularına tanık olacaız, gelecek uzay yarıları özel giriimciler arasında gerçekleecek. İklim deiikliinin etkilerinin azaltılması için gezegeni onarmaya yönelik adımlar atılacak.

Teknoloji: The Daily Telegraph teknoloji editörü Matt Warmana göre internet yaamımızın her alanına sızacak. Süpermarketler internet balantılı buzdolabımızı yeniden dolduracak. Devlet tarafından deil ama büyük irketler tarafından izleniyor olduumuz hissine kapılacaız.

İnternet: Twitterın kurucusu Biz Stonea göre gelecek on yılda cep telefonları ve web teknolojisi hayatı kolaylatırmak için birlikte hareket edecek. Serbest bilgi paylaımı daha bilgili, birbiriyle daha çok balantı halinde olan ve daha çok empati kurabilen küresel vatandalıa öncülük edecek.

evre: The Daily Telegraphın çevre yazarı Geoffrey Leana göre gelecek on yıl, en sıcak on yıl olacak. Bata güne enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjilerin kullanılmasında patlama yaanacak. Nükleer enerjiyse enerji ihtiyacına ciddi bir katkı sunmayacak, 2020nin sonundan önce hiçbir yeni nükleer reaktör açılmayacak. Cep telefonlarının salık üzerindeki olumsuz etkileri artacak. Buzulların erimeye devam etmesi nedeniyle, iklim göçleri yaanacak.

Sinema: The Daily Telegraphın sinema eletirmeni Tim Robeyın öngörüsü, James Cameronun Avatar filmini takiben, 3D teknolojisiyle çekilmi filmlerde patlama olacaı yönünde. Hollywood dıındaki yapımlar, baımsız filmler artacak.

Müzik: Müzik eletirmeni Neil McCormick, küresel yıldızları daha az göreceimiz kanısında. McCormick, yerel ve birbirine aykırı tarzların sentezlendii müziklerin yayılacaını öngörüyor. Televizyonlardaki yetenek ovlarının azalmasıyla oluacak boluk, kurgulanmı televizyon ve internet yıldızlarıyla doldurulacak. Müzik endüstrisi düüünü sürdürecek, müziin kendisi aktif katılımlı bir uygulama olarak daha çok zenginleecek.