beyin8

İnsan beyni üzerine yapılan bir aratırma dikkat çekici. Saygın bilim dergisi New Scientist’ta yayınlandı.

İnsan beyni “Allah’ın varlıına inanmak için programlanmı”…

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Yale niversitesi tarafından yapılan ve dünyanın en saygın bilim dergisi New Scientist’ta yayınlanan bir aratırmaya göre insan beyni “tanrı’ya inanmak için programlanmı”…

Bebekler ve çocuklar arasında yapılan aratırmaya göre, insan beyninin doasında tanrıya ya da bir yaratıcıya inanmak var. Beyin “neden ve sonuçla” çalııyor.

Beyin, “beyin ile ruhun” birbirinden ayrı olduunu düünmek için programlı.. Bu da “hayali arkadalar” edinmeye veya “tanrıya ve dinlere inanmamıza” neden oluyor…

Aratırmaya göre, hiçbir din eitimi almamı 6-7 yaında çocuklar bile dünyadaki hereyin bir nedeni olduuna inanıyor.

Taların, nehirlerin veya kuların yaratılmasının bir nedeni olduunu düünüyor.

Darwinci uzmanlara göre bunun nedeni de yine “doal seleksiyonda” saklı. İnsanlar tarih boyunca belirli bir tanrı inancına sahip oldu. Bu inanca sahip olan atalarımız da, kendi inançlarına inanan insanlarla bir araya gelerek grup kuruyordu. Böylece avlanmak, beslenmek ve korunmak daha kolay oluyordu.

Yani inanmak hayatta kalma olasılıını artırıyordu. Böylece “inanmaya ihtiyaç duymak veya inanmak” genlerimize ilemi ya da içgüdüsel olabiliyor.

internethaber