Belsoukluu, bakterlerin neden olduu bir enfeksyondur. Cinsel iliki yoluyla bulaır ve dölyataı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boazda enfeksyona neden olabilir.
Göstergeler ve Belirtiler

Belirtiler, enfeksyona maruz kaldıktan 1 ile 14 gün arasında, gelii güzel bir zamanda ortaya çıkarlar.  Belsoukluu, belirti göstermeyebilir. Belirtiler, kadınlardan çok erkeklerde farkedilebilirler.

Kadınlarda

Belsoukluu belirtileri aaıdakileri kapsar:

* Vajinal akıntıda farklılıklar. Bu, sarı veya yeile varan, keskin kokulu, daha fazla akıntı biçiminde olabilir.
* İdrar yaparken, arı veya yanma hissetme
* Anüste, kaıntı, tahri ve/veya akıntı.

Erkeklerde

* Peniste sarı veya beyaz renkte akıntı
* Anüste, kaıntı, tahri ve/veya akıntı
* Prostad bezlerinde ve yumurtalarda iltahaplanma.

Belsoukluu nasıl kapılabilir

* içerisine girme yoluyla cinsel ilikiyle (penisin, vajina, aız veya anüse girmesi) ve daha nadiren;
* yalama (bir taraf dier tarafın anüsünü uyarmak için, azını ve dilini kullanırsa)
* parmaınızı, enfekte olmu bir anüse, vajinaya veya aıza sokup, yıkamadan kendi organlarınızda kullanırsanız.

Yardım için nereye bavurabilirsiniz

* yakınınızdaki uss cinsel salık klinii

Kesinlikle yakınınızdaki klinie gitmeniz lazım deildir, ülkenin gelii güzel bir yerindeki bir klinie gidebilirsiniz ve buraya aile doktorunuz tarafından sevk edilmenize de gerek yoktur. (uss olmayan cinsel salık klinikleri, herzaman uss nin saladıı nimetleri salayamayabilir).

Belsoukluunu tespit etme testleri

* Bir hekim veya hemire, üreme organlarınızı muayene edecektir.
* Bir sünger veya pamuk çubukla, enfekte olmu yerlerden, -döl yolu, idrar yolu, anüs veya boazdan- bir örnek alınır.
* Kadınlar için rahim içi muayenesi yapılır.
* İdrar örnei alınabilir.

Bu testler can yakmaz ancak, bazan rahatsızlık verebilir.

Eer, anal sex yaptı iseniz, makattan örnek alınması açısından, bunu hekiminize söylemeniz mühimdir. Tıpkı zamanda, hekiminize oral sex yapıp yapmadıınızı da belirtin.

Belsoukluuna yakalandıınızdan üphelendiiniz andan balayarak, derhal kontrol olabilirsiniz.

Tanı ve Tedavi

Alınan örnekler, belsoukluu enfeksyonunu kontrol etmek için, mikroskop altında incelenir. Bazı kliniklerde neticeler esnasında alınabilir. Alınan bir ikinci örnek ise, analiz için, labrotuara gönderilir, bu analizin neticesi genelde bir hafta içerisinde belli olur. Tedavi koul ve kolaydır. Size, tablet, sıvı veya enjekte yoluyla antibiyotik verilir.

Eer, gelii  güzel bir antibiyotie karı alerjiniz varsa, veya gebe olma olasılıınız varsa, bunu hekiminize söylemeniz mühimdir. Tedaviyi sonuna kadar sürdürmek ve bitirmek mühimdir.

Eer, belsoukluuna yakalandıınız ortaya çıkarsa, size sorularınıza yanıt verecek ve hastalıı size anlatacak bir salık görevlisi görmeniz önerilebilir. Bu görevli size, cinsel ilikiniz olan kimseler ile ilgili, gerekirse onların da muayene olup tedavi görebilmeleri için, sorular sorabilir.

Klinie dönüp, hereyin normale döndüünün olurunu almadan, içe girme yoluyla cinsel ilikide bulunmamalısınız. Doktorunuz veya salık görevliniz size hangi cinsel münasebetlerde bulunup bulunamayacaınız ile ilgili bilgi verecektir.

Hastalık sonrası kontrolü

Belsoukluu tedavinizi bitirdikten sonra, hastalık sonrası kontrol için aile hekiminize veya kliniinize gidin.

zellikle enfeksyonu yurt dıında kaptı iseniz, belsoukluu enfeksyonlarının bazıları, belli antibiyotiklere dayanıklıdır. Enfeksyonun tamamen geçtiinden emin olmak için daha baka tesler yapılır.  ayet, geçmemise, size deiik antibiyotikler yazılır.

Komplikasyonlar

Kadınlarda

Eer, belsoukluu tedavi edilmezse, alt karın bölgesinde iltihaplı hastalıklara kbih (pelvic inflamatory diseases (pıd)) neden olabilir. Bu yumurtalıklara giden kanalların iltihaplanmasıdır ve ate, karın arısı veya bel arısına neden olabilir. Cinsel ilikide bulunmak rahatsızlık verebilir. kbih kadınlarda kısırlıa veya dı gebelie neden olabilir.

Eer,  gebe iseniz ve doum sırasında belsoukluuna yakalanırsanız, enfeksyonu bebeinize bulatırabilirsiniz. Bebeiniz  belsoukluu mikrobunun gözde olan enfeksyonuyla doabilir. Bu antibiyotikle tedavi edilmelidir, çünkü körlüe neden olabilir. Ancak doumdan önce sizin tedavi olmanız daha iyi olur.

Erkeklerde

Belsoukluu erkeklerde, yumurtaların ve prostat bezlerinin iltihaplanmasına, bu nedenle arıya neden olur. Tedavi edilmezse, idrar yollarının daralmasına veya abselerin çıkmasına neden olur.

Belsoukluu baarı gösteren bir biçimde tedavi edilirse, tekrar kapmazsanız, tekrar etmez.

Unutmayın, tedaviden sonra, cinsel iliki sırasında prezervatif kullanırsanız, cinsel iliki yoluyla bulaan hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmı olursunuz.