bebek-emzirme

DS (Dünya Salık rgütü) ve NİCEF, be­beklerin yaamının ilk 4 ayında mümkünse 6 ayında, su dahi almaksızın anne sütü ile beslen­mesini önermektedir. Bebein tüm biyolojik ge­reksinimleri için en iyi ve eksiksiz besin, Anne sütüdür. Bebein salıklı gelimesini, büyümesi­ni ve hastalıklardan korunmasını salar. Emzir­me, bebeinizle sizin arasında saladıı yakın te­mas nedeniyle özel bir ba olumasına neden olur. Bebeiniz doduktan sonra ilk yarım saat içinde, sütünüzün gelmesini beklemeden ve ke­sinlikle ekerli su vermeden, mutlaka onu emzir­melisiniz. İlk 48 saat içinde sık emzirmek, sütün yeterlilii açısından önem taır .ünkü sık emzir­meye balı olarak süt salgısında artık olacaktır. Bu nedenle, sütünüz henüz gelmemi bile olsa, sık emzirmeye devam edin.

Kolostorun adı verilen ilk süt, protein bakımın dan oldukça zengindir ve içinde bebei bulaıcı hastalıklardan koruyacak bol miktarda antikor taımaktadır. Kıvamı koyu ve sarımsı bir rengi olan kolostrum, sonraki birkaç gün içinde nor­mal anne sütüne dönüecektir.

Kolostrum sıvısı, hamileliinizin yedinci ayın­dan sonra salıyabilir. Bu aylarda dı altında memenin ayla kısmına (meme baı etrafında bu­lunan koyu renkli kısım), ba ve iaret parmak­larıyla yapılacak kısa masajlar, süt kanallarının açılmasına yardımcı olabilir.

Bebeinizi emzirmeden önce ellerinizi yıkayın. Yeni kaynatılmı ılık suya batırdıınız pamukla meme balarınızı silin. Bebeinizi mümkün ol­duu kadar dik bir pozisyonda kucaınızı alın. Meme baınızı bebein yanaına dedirerek onun içgüdüsel olarak memenize yönelmesini salayın. Bebeinizin, meme baını çevresindeki meme baını çevresindeki koyu renkli kısımla (ayla) birlikte azına almasını salayın. Böylece, bebek bu kısma dudaklarıyla bastırdıkça meme baından süt gelir. Sadece meme ucunu emerse yeterli süt alamayacaktır.