Bu günlerde çarı pazardan aldıınız her eyin üzerinde bir etiket var. Bu etikette kalınlıkları farklı dikey çizgiler ve bazı
numaralar bulunuyor. Kasiyerler bu malın etiketli tarafını bir camın üzerinden geçiriyor veya etikete bir ıık tutarak, fiyatlarını otomatik olarak yazar kasalarına geçiriyorlar.

Barkodlar önceleri marketler için, ilemlerini hızlandırmaları ve stoklarını daha iyi kontrol edebilmeleri için hazırlanmıtı. Ancak sistem o kadar baarılı oldu ki, süratle her tipte satılan eyaya konulmaya balanıldı.

imdi, süpermarketten aldıınız ve üzerinde barkod olan herhangi bir malı elinize alın ve bu bir tip etikete bakarak anlatacaklarımızı dinleyin.

Gördüünüz gibi, bir barkodda iki kısım vardır. 1) Makinenin okuduu dikey çizgiler kısmı; 2) İnsanların okuyabildii 12 adet rakam. İlk altı rakam eyanın tanım numarası olup, üreticiler yıllık bir ücret karılıında, bu kodları veren uluslararası bir konseyden kendi ürünlerine tahsis ettirebilirler.

İkinci gruptaki ilk be rakam malzeme numarasıdır. Aynı kod birden fazla çeitteki ürün için kullanılamaz. Yani üreticinin sattıı her deiik üründe, her deiik paketlemede, hatta paketlerin koli olarak tekrar paketlenmelerinde hep deiik malzeme numarası verilir. Böylece markette ne kadar mal satıldıı, depoda ne kadar kaldıı, hep kontrol altında tutulur.

rnein, teneke kola ile ie kolanın kod numaraları farklıdır. Hatta kutu kolanın bir kolide 6′lık, 12′lik veya 24 adet bulunması durumunda bile farklı kod verilir.

Sadaki en son rakam ise kontrol numarasıdır. Bu numara bütün taranan dikey çizgilerle hafızaya alınan bilgilerin, bir çeit salamasını yapar.

Görüldüü gibi, barkodun üzerinde, malın fiyatı ile ilgili her hangi bir bilgi yoktur. Kasiyer barkodu taradıında sinyal sistem içinde bir merkeze gider, buradaki bilgisayar barkod numaralarına göre girilmi ve her zaman deitirilebilir fiyat bilgisini derhal kasaya gönderir. Bu merkez maazadaki malların fiyatlarını her zaman deitirebilme imkanı salar.

eitli kalınlıktaki dikey kalın ve ince çizgiler ile aralarındaki boluklar, çeitli kombinasyonlarda dizilerek, her biri, bir rakamı temsil eder, yani
altlarındaki rakamın bilgisayar tarafından okunmasını salarlar