Arıyı dindiriyor, zekayı gelitiriyor, kabızlıı gideriyor… İte balın saymakla bitmeyen faydaları!

ksürük: Bilhassa yataa yatınca balayan kuru öksürüe bal ile yapılan erbet iyi gelir.

Kabızlık: zellikle sıcak suyun içine katılarak yapılan bal erbeti kabızlıı kısa sürede geçirir.

Nezle: Bal, limonla veya sütle içilirse nezlenin geçmesini salar.

İyi bir koruyucudur: Antibakteriyel özelliinden dolayı içinde bakteri, mantar olumaz. Birçok gıda içinde bozulmadan saklanabilir.

Mideye kuvvet verir: Baldaki eker emilimi en kolay olan eker olması ve hazmı gerektirmediinden kolayca kana geçer. Ve midedeki fazlalıkları dıarı atar.

Arı dindirici: Balın bilhassa buharı arı ve sızıyı birkaç dakika içinde dindirmeye balar.

Göze faydalıdır: Gözün görme gücünü arttırır. Nar suyu ile karıtırılıp göze sürme gibi çekilirse gözün keskin görmesini salar.

Kansızlıı giderir: Kan yapıcı özelliinin yanında hastalıktan yeni kalkmılara kuvvet verir.

İtah açıcıdır: İhtiva ettii A,B,C, ve dier vitaminler ve mineraller insana zindelik verir.

Damarları açar: Dier ekerlerin oksine okisjen ile reaksiyona girdiinde tam yanma meydana geldii için kanda daha az atık madde bırakır. Kalp adalesine faaliyet ve zindelik vermesiyle Kalp Hastalarına faydalıdır.

Doal di macunudur: Dier tatlı ve meyvelerin zıddı olarak bal, dileri ve di etlerini temizleyip parlatır. Dileri ve di etlerini mikroplardan korur, aızdaki yaraları tedavi eder.

Romatizma: Romatizmal hastalıklarda haricen kullanmak hastayı kısa sürede iyiletirir.

imanlık: Bal içerdii enzimler sebebiyle imanlıı önler. Bilhassa ılık bal erbetinin zayıflatıcı özellii vardır.

Yara ve iltihap giderir: Bugün modern tıpta ameliyat yaralarında bal kullanıldıı bilinmektedir. Cavanagh ve Beazley adlı aratırmacılar balın laboratuar artlarında özellikle boaz iltihaplarında kendini gösteren Kalbi Tutacoli mikropları ile Candida Albicans isimli mantarlar üzerinde balın etkili olduunu gözlüyorlar. İnhibin mikropların üremesini de önler.

Cildi güzelletirir: Vücuda bal ile masaj yapılırsa cilt yumuar. Yüze maske eklinde sürülürse cilde canlılık verir ve tazeler.

Alerji: Alerjik vakıalarda pahalı ve zahmetli tedavilerin yerini alacak bir alternatif tedavidir.

Saçlar: Saçları besler. Saça sürülürse saçları yumuatır. Besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır.

İdrar: İdrar söktürerek mesane yollarını temizler. İltihabını
giderir

Varis: Varise faydalıdır. Bal vücutta olan olan varis ve varis yaralarına masaj yapılarak sürülürse çok faydalıdır.

Balgam söktürür: Balgamı keser vücudun pis rutubetini giderir. Karın arısına iyi gelir. Bal erbeti karın arılarını çok kısa bir sürede dindirir.

Akne: Akne için iki çorba kaıı bal iki çorba kaıı süt limon suyundan oluan karıımın sürülmesi faydalıdır.

Verem: zellikle çiçek balı gül ile karıtırılıp sabah akam yenirse akcier yaraları ve veremi iyiletirmek için çok faydalıdır.

Zeka geliimi: Büyüme çaındaki çocukların zeka geliimlerine azımsanmayacak derecede olumlu etkisi vardır.

Kolesterol: Kolesterolü düürür. Yataını ıslatan çocuklar için gayet faydalıdır.

İshal: İshali durdurur. Souk bal erbeti ishale çok faydalıdır. Kısa sürede durdurur.

Yanıklar: Bal zeytinyaı ve gres yaıyla karıtırılıp yanan yerlere sürülürse acı, sızı çekilmez. Yanık kısa sürede iyileir. Yanık izi kalmaz.

Sarılık: Balla salatalık rendelenerek yenirse susuzluu giderir. Kanı temizler. Sarılıı kısa sürede iyiletirir. Terlemeyi giderir. Bal mumu ile birlikte birkaç gün sakız gibi çinenirse burun tıkanıklıı ve bundan dolayı meydana gelen terlemeyi giderir.

Karacier: Bal karacier ve gösü temizler. Baldaki ciholin karacierin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yaın gKaracier: Bal karacier ve gösü temizler. Baldaki ciholin karacierin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yaın giderilmesi için harekete geçirir.iderilmesi için harekete geçirir.

Köpek ısırması: Köpek ısırmasına karı faydalıdır. Köpek ısırınca bal erbeti içilir. Ve köpein ısırdıı yere bal sürülür. Kuduz ihtimaline karı tıbbi tedbirler ayrıca alınmalıdır.