“Australopithecus afarensis” Afrikalılar dıında tüm insanların yüzde 1-4 arasında Neandertal geni taıdıı, iki insan soyunun Ortadou’da karıtıı ortaya çıktı. Günümüz insan genomunun (kalıtım ifresi) çözülmesinden yalnızca 10 yıl sonra bilimciler, ifremizde soyu tükenmi bir akrabamızın, Neandertal insanının izlerini saptadılar.

“Sahelanthropus tchadensis” Science dergisinin 7 Nisan tarihli sayısında yayımlanan Neandertal genomu ön taslaının Dünyanın farklı bölgelerinden insanların genomlarıyla karılatırılması, Afrikalılar dıında tüm insanların yüzde 1 ile 4 arasında deien oranlarda Neandertal geni taıdıını ortaya koydu. Kısa süre öncesine kadar bu iki insan türü arasında döl (dolayısıyla gen) alıverii olmadıına inanılıyordu.

“Australopithecus africanus “ Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü Evrimsel Genetik Bölümü Direktörü Svante Paabo yönetimindeki ekibin bulgularına göre, modern insanla Neandertaller arasındaki gen karıımı, günümüzden 100.000 ile 50.000 yıl öncesini kaplayan bir aralıkta ve büyük olasılıkla 80.000 yıl önce Ortadou’da meydana gelmi. Bulgular, gen akıının Neandertaller’den modern insana olduunu gösteriyor.

“Paranthropus aethiopicus” Aratırmacılar, Neandertal gen haritasının büyük bölümünü oluturduktan sonra, aradaki farkları ortaya çıkarmak için bunu, biri Güney Afrikalı, biri Batı Afrikalı, biri Pasifik’teki Papua Yeni Gine yerlisi, biri inli biri de Fransız olan be kiinin, ayrıca da bir empanzenin genomuyla karılatırmılar. Sonuçlar, Neandertal genomunun, öteki bölgelerden insanların genomuna Afrikalılardan daha yakın olduunu ortaya koyuyor.

“Paranthropus boisei” Bunun da anlamı, modern insanın Afrika’dan Dünya’ya yayılırken Mezopotamya ya da Bereketli Hilal diye de tanınan bölgede Neandertallerle karılatıkları ve onlardan aldıkları genleri daha sonra yayıldıkları dünyanın öteki bölgelerine taımı olmaları. Aratırmacılar gen akıının Neandertallerden modern insana olduunu kaydediyorlar.

“Homo neanderthalensis” Kısa süre önce Amerikalı antropologlar da çeitli corafyalardan yaklaık 2000 kiiden alınan DNA örnekleriyle yürüttükleri çalımalar sonucu, modern insanların da bir miktar Neandertal geni taıdıı ve iki tür arasında biri Ortadou’da, biri de Dou Asya’da olmak üzere en az iki kez cinsel temas olduunu açıklamılardı.

“Homo rudolfensis ” Neandertal DNA’sına ait 4 milyara yakın baz çiftini inceleyen Max Planck ekibince açıklanan çarpıcı bir bulgu da Neandertal genomunun modern insan genomuyla yüzde 99,7 empanze genomuyla da yüzde 98,8 oranında aynı olması. Aratırtmacılar modern insan ve Neandertal genlerince üretilen proteinlerden yalnızca 88′inin farklı olduunu belirlemiler.

“Homo floresiensis ” Bilimsel adıyla Homo sapiens neandertalis ile modern insanın (Homo sapiens sapiens) atalarının yaklaık 440.000 yıl önce Afrika’da ortak bir atadan ayrıldıı düünülüyor. (İnsanın daha eski atalarının empanzelerle ortak bir atadan ayrılması ise 6,5 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor.) Fosil kayıtlarına göre Afrika’dan göç edip Avrupa, Güney Sibirya ve Ortadou’yu da kapsayan geni bir alana yayılmı olan Neandertaller 30,000 yıl önce yok oluyorlar.

“Homo sapiens” İnsanın bu en yakın akrabasının Neandertal diye adlandırılmasının nedeni ilk fosilinin Almanya’da Neander adını taıyan vadide (tal) bulunmu olması. alımayı yürüten aratırmacılar, bu bulgulara Hırvatistan, Rusya, İspanya ve Almanya’da bulunan Neandertal kemiklerinden elde edilen 1 milyar DNA kırıntısınıinceleyerek ulamılar.

“Homo ergaster” alımayı yürüten aratırmacılar, bu bulgulara Hırvatistan, Rusya, İspanya ve Almanya’da bulunan Neandertal kemiklerinden elde edilen 1 milyar DNA kırıntısını inceleyerek ulamılar. DNA’nın büyük kısmıysa, Hırvatistan’daki Vindija maarasında bulunan üç Neandertal kadına ait 38.000 yıllık fosillerden alınan 400 miligramlık kemik tozundan salanmı.

“Homo heidelbergensis” Fosiller, 40.000 yıla yakın süre üzerlerinde yaayan bakterilerin DNA’sıyla kirlenmi olduundan, Neandertallere ait olan parçacıkları ayıklayabilmek için özel teknikler kullanılmı. Prof. Svante (en sada) ve ekibi, bir Neandertal iskeletiyle poz veriyor Genom, tüm canlılara fiziksel ve zihinsel özelliklerini veren, hastalıklara eilimlerini belirleyen genlerin sayısını ve yerlerini belirleyen bir tür haritaya deniyor.

Yaamımız için gerekli proteinlerin ifrelerini taıyan genler, tüm canlı hücrelerinin çekirdeklerinde bulunan kromozomlar üzerine sarılı olan ve yangın merdivenini andıran sarmal bir yapıda uzun çekirdek asitleri olan DNA molekülleri üzerine daılmı özel bölgeler. Baz denen küçük moleküllerin farklı özel dizilimlerinden olumu bölgeler. Bu bazları birer harfe benzetecek olursak, genler, rastgele dizilmi harf çiftleri içinde anlam taıyan sözcükler oluyor. Sözcüklerin sayısı çok fazla deil.

İnsan genomu, herbiri farklı azot fosfat ve eker gruplarından oluan küçük moleküllerin ilk harfleri olan A, C, G, T adlarını taıyan toplam altı milyar bazdan oluuyor. Birbiri etrafında dolanan iki iplik gibi dizilmi DNA molekülü, ipliklerden biri üzerindeki bazın, karı iplikteki bir baka baza yapımasıyla oluan baz çiftlerinden meydana geliyor. Bu bazlardan A, yalnızca T ile çift oluturabiliyor, C ise yalnızca G ile.

kaynak: haberler.com