Tıp dünyası önemli bir soruya endekslenmi durumda: Aspirin faydalı ama kim için

Aspirini bilmeyenimiz yok. zellikle de Aspirinin kalp ve damar sistemine ve iltihaplanmaya karı faydaları kefedildiinden beri… Fakat son dönemde yapılan bilimsel aratırmalar sonucunda bu faydalar önemli bir soruya endekslenmi durumda: Aspirin faydalı ama kim için

Amerikan Tıp Birlii Dergisinin yayımladıı aratırma sonuçları Aspirinin salıa zararları hakkında önemli bilgileri gözler önüne seriyor. nlem olsun diye Aspirin kullanmanın risklerini kesinlikle göz ardı etmemeliyiz deniliyor. Chapel Hill- North Carolina Kardiyovasküler Bilim ve Tıp Merkezi Bakanı Sidney Smith, aratırmaların Aspirinin ikincil koruyucu olarak, yani daha önceden bir koroner kalp hastalıı, kalp krizi, iskemik (kansız) beyin ataı geçirenlerde, kalbine stent takılan veya by-pass geçirenlerde önlem için alınan Aspirinin faydalı olduunu söylüyor.

Ya bu grubun dıında kalan, ama önlem olur diye düzenli Aspirin kullananlar Onlara dikkat! diyor Sidney Smith. Ya, cinsiyet ve hatta kardiyovasküler problemin söz konusu kii için nasıl bir risk oluturduu, Aspirinin fayda ve zararlarını belirliyor. Yaı ileri olan ve ciddi risk taıyanlar için uygun görülürken, Yaım 50ye geldi ben de önlem olarak her gün bir Aspirin alayım mantıının yanlı olduunu belirtiyor uzmanlar. 45- 79 ya arasında olup kalp hastalıı veya kalp krizi riski taıyan bir erkekseniz veya 55- 79 ya arası iskemik beyin ataı riski taıyan bir kadınsanız önleyici olarak bir tane Aspirin kullanmak sizin için faydalı olabilir. Ama yine de Aspirinin fayda ve zararlarını iyice tanımanız gerekiyor.

İte son aratırmalar ııında Aspirinin fayda ve zararları:

1. İitme kaybı riskini artırıyor:

Düzenli olarak (haftada en az 2 defa) Aspirin kullanan erkeklerde iitme kaybının yüzde 12 oranında arttıı biliniyor. Hatta 50 yaından genç olup düzenli Aspirin kullananlarda bu riskin yüzde 33e çıktıı tespit edilmi. Yalnız Aspirin deil düzenli kullanılan nonsteroid antienflamatuarlar ve asidominofen kullanımının iitme kaybı riskini ciddi ekilde artırdıı biliniyor.

2. Kolorektal (kalın baırsak) kanser riskini azaltıyor:

2009 yılında Amerikan Tıp Birlii Dergisinde yayımlanan bir aratırmaya göre düzenli Aspirin kullanımının bazı kanser hastalarında (COX-2 enzimi ifade eden tümör taıyan) yaam ansını arttırdıını, hatta haftalık Aspirin tüketimi 325 mglık haplardan oluan 14 defayı geçtiinde, bu tip kanser oluumunun engellendii tespit edilmi.

3. Meme kanserinin tekrarını ve bazı durumlarda da oluumunu engelliyor:

ubat 2010da yayımlanan bir aratırma raporuna göre her hafta az miktarda ve 2 ile 5 defa arasında Aspirin kullanan meme kanseri geçirmi kadınlarda, hastalıın yüzde 71 oranında daha az ölümle sonuçlanıyor.

4. Prostat kanseri test sonuçlarını yanıltabiliyor:

Düzenli olarak Aspirin veya kortizon kökenli olmayan antienflamatuarlar kullanan erkeklerde prostat kanserinin tehisinde ölçülen PSA düzeyinin gerçekte olduundan yüzde 10 az çıktıı biliniyor.

5. Alzheimer hastalıına karı koruyor:

Düzenli Aspirin kullananlarda yüzde 13 oranında daha az Alzheimer görülüyor. Fakat öte yandan baka bazı aratırmalar da ibuprofen gibi, kortizon kökenli olmayan antienflamatuarların Aspirinden daha iyi etki ettiini savunuyor.

6. Aspirin beyin kanamasının tekrarını engelleyebiliyor:

Ibuprofen ile birlikte alınmadıı takdirde, Aspirin beyin kanamasını engelleyebiliyor. FDA Aspirini ibuprofen maddesiyle birlikte kullanmama konusunda tüketiciyi resmi olarak uyarıyor.

7. Parkinson hastalıına karı koruyor:

Kadınlar üzerinde yapılan bir aratırma haftada 2 veya daha fazla olmak üzere hayatı boyunca en az bir ay boyunca Aspirin kullanan kiilerde yüzde 40 oranında daha az Parkinson hastalıı görüldüünü iddia ediyor.

8. Diyabeti olan kiilerde Aspirinin kalp krizine karı koruyucu etkisi sıfırlanabiliyor:

Diyabeti olan kiiler olmayanlardan en az iki kat daha fazla kalp hastalıı veya beyin kanaması riski taıyor. Yapılan aratırmalar düzenli olarak alınan Aspirinin ilk kalp krizini diyabet hastalarında önleyici etkisinin olmadıını gösteriyor.

9. Bazı kalp hastaları ve beyin kanaması geçiren hastalar üzerinde ters etki yaratıyor:

Bir aratırma kardiyovasküler hastaların (kalp ve damarla ilgili problemi olan) aaı yukarı yüzde 30unun Aspirinin etkilerine karı direnç gösterdiini ve bu direncin Aspirine olumlu reaksiyon gösteren kardiyovasküler hastalara oranla tam 4 kat daha fazla kalp krizi ve beyin kanamasına meyilli olduunu gösteriyor.

10. Aspirin kalp krizini önlemede kadınlarda daha az etkili olabiliyor:

Kadınlarda erkeklerde olduu gibi kalp hastalıkları yerine, Aspirinin iskemik beyin ataına karı koruduu ileri sürülüyor.

11. Mide problemlerine neden oluyor:

Aspirin ve kortizon kökenli olmayan antienflamatuarlar kullananların gastrointestinal kanama ve mide ülserine yakalanma riskinin çok daha yüksek olduu biliniyor.

12. Kanama riskini artırıyor:

Kan sulandırıcı ve inceltici olduu için kan pıhtılamasını zorlatırıyor. Bu da demek oluyor ki; beyin kanaması gibi bir durumda Aspirin kullanımı öldürücü olabiliyor.(Posta/Aytül Farquharson )