Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nnın (NASA) tanıtacaı kefin, Kaliforniya’da bir gölün dibinde bulunan ve çok kuvvetli bir doal zehir olan arsenikte çoalabilen bir bakteriyle ilgili olduu ortaya çıktı.

NASA tarafından finanse edilen ve Science Express internet sitesinde yayınlanan aratırmaya göre, dünya ve dünya dıı yaam aratırmalarını altüst edebilecek keifle ortaya çıkarılan bakteri, yalnızca arsenikte yaamakla kalmıyor, aynı zamanda arsenii kendi DNA’sına ve hücrelerine katıyor.

NASA’nın kefi, bilimi, ”karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor ve kükürt” elementlerini yaamın geliimi için gerekli temel unsurlar olarak göz önüne almasını yeniden tanımlamak zorunda bırakıyor.

Amerikan Jeofizik Enstitüsü (USGS) astrobiyoloji Profesörü Felisa Wolfe-Simon, Arizona niversitesi’nden Ariel Anbar ve Paul Davies adlı aratırmacılar…

2009′da yayınladıkları ortak çalımalarında, dünyadaki bazı yaam biçimlerinde arseniin elementlerin periyodik tablosunda birbirine yakın olduu fosforun yerini alabileceini belirttiler.

Bunun üzerine Felisa Wolfe-Simon, yüksek düzeyde tuz ve arseniin bulunduu Kaliforniya’daki Mono Gölü’nde bu teorisini deneylerle ortaya koymak için çalımalara baladı.

Gölün tortularından numuneleri çok miktarda arsenik ve çok az miktarda fosfor içeren bir ieye koydu.

Deneyin sonunda kökü GFAJ-1 olarak bilinen bir bakteri yaamını sürdürdü.

Bunun bilinen bir bakteri olduunun altını çizen bilimadamları, bunun aslında yeni bir durum olmadıını, ama imdiye kadar kimsenin ”arsenik gibi yaam dümanı bir ortamda geliimin” olabileceini düünmediini, farketmediini kaydettiler.

Mono Gölü’nde kefedilen bakteri…

VE BEKLENEN AIKLAMA GELDİ: NASA’nın büyük kefiyle ilgili olarak, Astrobiyoloji uzmanı Felisa Wolfe-Simon basın toplantısı düzenledi. ‘Arsenik’ ve ‘fosforun’ içinde yaayan bakterinin, dünyada bilinenden çok daha farklı yaam formları olduunu kanıtlamada yardımcı olabileceini belirten Simon, bakterinin özellikle ‘fosfor’un içinde daha hızlı geliim gösterdiini tespit ettiklerini de açıkladı.

Amerikalı bilim adamları, Kaliforniya’da tuzlu bir gölde kefettikleri öldürücü arsenik zehiriyle yaayan tuhaf bir bakteri türünün, bilinen yaamı tekrar tanımlamak zorunda bıraktıını belirttiler.

NASA için yaptıkları aratırmada elde ettikleri bu keifle ilgili basın toplantısı düzenleyen bilim adamları, bakterinin arsenii sadece yemekle kalmadıını, bu zehirli elementi dorudan DNA’sına kattıının altını çizdiler.

Bulgularının bilim adamlarının Dünya’daki yaam biçimlerinin çeitlilii konusunda ne kadar az bilgi sahibi olduunu gösterdiini belirten aratırmacılar, bu kefin dier gezegenler ve uydularında yaam için nerelere bakılması gerektiini de açıkça ortaya koyduunu kaydettiler.

Aratırmaya bakanlık eden Amerikan Jeolojik aratırma ve Astrobiyoloji Enstitüsü Profesörü Felisa Wolfe-Simon, ”Evrenin baka bir yerinde yaamı nelerin mümkün kılabileceinin anlaılmasına yönelik kapıyı açtık” dedi.

Science dergisinde de yayınlanan aratırma, Dünya’daki en mehur doal zehirlerden birinin aynı zamanda bazı canlılar için harika bir yaam kaynaı olabileceini açıkça gösterdi.

Dünya ve dünya dıı yaam aratırmalarını altüst edebilecek keifle ortaya çıkarılan bakteri, yalnızca arsenikle yaamak ve beslenmekle kalmıyor, aynı zamanda arsenii kendi DNA’sına ve hücrelerine katıyor.

Keif, bilimin ”karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor ve kükürt” elementlerini yaamın geliimi için gerekli temel unsurlar olarak göz önüne almasını yeniden tanımlamak zorunda bırakıyor.

Bu konudaki tüm çalımalar, birkaç yıl önce, yazılmamı biyoloji yasaları olabilecei ve dünya üzerinde deiik yaam biçimlerinin bulunabilecei olasılıı konusunda üç bilim adamı arasındaki tartımalardan çıktı.

Amerikan Jeofizik Enstitüsü (USGS) astrobiyoloji Profesörü Felisa Wolfe-Simon, Arizona niversitesinden Ariel Anbar ve Paul Davies adlı aratırmacılar,

2009′da yayınladıkları ortak çalımalarında, dünyadaki bazı yaam biçimlerinde, arseniin elementlerin periyodik tablosunda birbirine yakın olduu fosforun yerini alabileceini belirttiler.

Bunun üzerine Felisa Wolfe-Simon, yüksek düzeyde tuz ve arseniin bulunduu Kaliforniya’daki Mono Gölü’nde bu teorisini deneylerle ortaya koymak için çalımalara baladı. Gölün tortularından numuneleri çok miktarda arsenik ve çok az miktarda fosfor içeren bir ieye koydu.

Deneyin sonunda kökü GFAJ-1 olarak bilinen bir bakteri yaamını sürdürdü.

Bunun bilinen bir bakteri olduunun altını çizen bilim adamları, bunun aslında yeni bir durum olmadıını ama imdiye kadar kimsenin ”arsenik gibi yaam dümanı bir ortamda geliimin” olabileceini düünmediini, fark etmediini kaydettiler. Profesör Anbar, ”Burada yeni olan unsur, arseniin bir organizma için yapı taı olarak kullanılmasıdır” dedi. AA