Eski zamanlarda Yunanlıların en büyük festivali, “Tanrıların Kralı Zeus” onuruna düzenlenen Olimpiyat Oyunlarıydı. Bugünkü Olimpiyat oyunlarına benzeyen bu müsabakalarda Anadolu, Suriye, Mısır, Yunanistan ve Sicilyadan atletler yarıırlardı. Olimpiyatlar ilk kez M.. 776da baladı. Oyunlar 4 yılda bir düzenleniyordu ve Yunan ehir devletlerinin bütünlüünü salamaya yardımcı oluyordu. Yunanlılar, Yunanistanın batı kıyısında Peloponnesus denen bölgedeki Olimposta Zeus adına bir tapınak yaptırmılardı. Kutsal oyunlar süresince, ehir devletleri arasındaki savalar kesiliyor ve oyunlar için Olimposa (Olympia) gidecekler için güvenli bir geçi imkanı salanıyordu.

Oyunların yapıldıı yerde bir stadyum ve kutsal bir koruluk vardı. Yunanlılar ilk zamanlarda basit bir yapısı olan tapınaın yerine, zaman içinde oyunların öneminin artmasıyla, yeni ve tanrıların kralının adına yaraır bir tapınak yapmak istediler. Bunun için Elisli Libon yeni bir tapınak yapmaya baladı ve M.. 456da Zeus tapınaı bitirildi.

Tapınak dikdörtgen bir platform üzerine inaa edilmiti. Binanın yanlarında yeralan 13 adet büyük sütun, tavanı destekliyordu. Her köede 6 adet sütun vardı. çgen eklindeki tavan heykellerle doldurulmutu. Kolonların üzerindeki pedimentler, Heraclesin heykelleriyle süslüydü. Tapınaın içerisinde tanrıların kralı Zeusun görkemli bir heykeli yeralıyordu.

Heykeli, Atinadaki Parthenon tapınaı için Athena heykelini yapan Phidias yapmıtır. Heykel tapınaın batı ucuna yerletirilmiti. 7 metre genilikte ve yaklaık 12 metre yüksekliindeydi. Zeus, özenle hazırlanmı tahtında oturur ekildeydi. Baı neredeyse tavana deiyordu. Sa elinde zafer tanrıçası Nikeı tutuyordu. Sol elindeyse üzerinde çeitli metallerden kakmalar olan ve üzerinde kartal olan bir hükümdar asası vardı. Altın, abanoz, fildiinden yapılmı olan ve deerli talardan kakmaların bulunduu Zeusun oturduu taht, heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. zerinde, Yunan tanrılarının ve sfenks gibi mistik hayvanların oyma figürleri yeralıyordu.

Heykelin derisi fildiinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Tasarım, bir ahap çerçeveye altın ve fildii levhaların tutturulmasıyla yapılmıtı. Olimposun havası çok fazla nemliydi. Bu yüzden fildii levhaların çatlamaması için tapınaın altındaki özel bir havuzda bulundurulan bir ya ile sürekli yalanıyordu.

Roma imparatoru Theodosius I, M.S.255 yılında, bir dinsiz adeti olduu gerekçesiyle olimpiyatları durdurdu. Daha sonra zengin Yunanlılar, heykeli Bizansa taıdılar. Heykel, M.S.462 yılında çıkan bir yangında yokoldu.

Olimposta 1829da Fransızlar tarafından burada bulunan bazı heykel parçaları Pariste Louvre müzesinde sergilenmektedir.

Bugün, bölgedeki stadyum restore edilmitir. Zeus tapınaıyla ilgili birkaç sütun haricinde hiçbir ey kalmamıtır. Heykel ise tamamen yokolmutur. Ancak, o döneme ait bulunan paralar üzerindeki resimlerden, mabedin ekli hakkında ipuçları elde edilebilmitir.