aspirin1

Yalıların beynindeki küçük kanamaların, Aspirin ya da kan pıhtılamasını önleyen benzer ilaçlarla balantılı olabilecei bildirildi.

Hollanda’daki Rotterdam Tıp Fakültesinden Dr. Meike Vernooij ve ekibinin yaptıı aratırma, düzenli olarak aspirin ya da benzer ilaçları kullananların beyninde küçük kanamalarının meydana gelme riskinin daha fazla olduunu gösterdi.

Aratırmacılar, bu küçük kanamaların, beyin damarları çeperinde amiloid protein depolarının birikimiyle meydana gelen “serebral amiloid anjiopati” hastalıını gösterebileceini, bu proteinin genellikle Alzheimer hastalııyla balantılı olduunu vurguladı. Bilim adamları, 2005-2006′da ortalama 69,5 yaında, zihinsel hastalıı bulunmayan 1062 kiinin MR’ını çekti ve aspirin ya da benzeri ilaçlar kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için katılımcıların dosyalarını inceledi.

MR’dan önce katılımcılardan yüzde 34,2′sinin 2 yıl boyunca düzenli olarak aspirin ya da benzer ilaç kullandıı görüldü. Bu ilaçları kullananlarda, kullanmayanlara göre daha fazla küçük kanamalara rastlandı. Kalp-damar hastalıklarını önlemek ya da tedavi etmek amacıyla yüksek dozda bu ilaçlardan kullanan kiilerdeyse kanamaların daha fazla olduu belirlendi.Aratırma, “Archives of Neurology” dergisinin internet sitesinde yayımlandı.