Anal fissür makat çıkıındaki örtünün (mukozanın) genellikle arka duvarından (kuyruk sokumu hızası) yarılmasıdır. Bu yara dı büzücü makat adelesi üstünde olur. Her dıkılama sırasında dıkı adeleyi tahri eder. Böylece arı ve adelede istemsiz kasılma (spazm) oluur. Adeledeki bu kasılma çatlaın iyilemesini geciktirir. Sonuçta yara-arı-spazm-yara kısır döngüsü oluur.

Uzun süren anestezi lazımdır.

Ortalama giriim müddeti 5 dakikanın altındadır.

Hasta tıpkı gün taburcu edilebilir.