ambroise-pare1

Fransız bilim adamlarından Pare (1510-1590), dört farklı kral zamanında cerrah olarak sarayda hizmet vermitir. O dönemde cerrahi henüz bir bilim olarak kabul edilmemekte ve cerrahi müdahaleler, daha çok berber cerrahlar tarafından yürütülmekteydi. Pare de bir berber cerrahtır.

Latince bilmedii için eserlerini Fransızca olarak kaleme almıtır. Belli balı eserlerinden biri tüfek yaralarının tedavisi ile ilgilidir. Zira o devirde, uzun süreli savalar olmakta ve kullanılan silahların sebep olduu yaralar önemli bir sorun tekil etmekteydi. Savalarda bizzat cerrah olarak görev yapan Pare, tüfek yaralarına tatbik edilen dalamada kullanılan yaın bitmesi sonucunda arıyı dindirmek için merhem tatbik etmi ve onun, dalamaya nispetle daha az acı vermesinin yanı sıra yaranın daha çabuk iyiletiini gözlemitir. Bunun üzerine bu konuda bir eser kaleme alarak bu deneyimini cerrahlara duyurmak istemitir.

Pare bu eserinin yanı sıra iki önemli çalımasını da yine Fransızca olarak kaleme almıtır. Bunlardan birisi, ayrıntılı bir anatomi kitabıdır (Genel Anatomi). Eserde çeitli emalarla anlatım daha da açık hale getirilmee çalıılmıtır. Resimler, o devir eserlerinin karakteristii olarak fevkalade güzeldir. İkinci eseri ise genel bir cerrahi kitabıdır (Genel Cerrahi). Burada Pare, cerrahi müdahalelerin yöntemleri ve cerrahi teknikleri ile ilgili bilgi vermektedir.

Cerrahi müdahaleleri amputasyon (ie yaramayacak kadar bozulmu olan organ ya da kısmın kesilmesi), dalama ve ligatur (balama) olmak üzere üç ana kolda toplayan Pare, cerrahi müdahalelerde kullanılacak yeni bazı aletler de önermektedir. rnein bunlardan biri zor doumlarda bebein rahimden alınmasını salayan ‘suni eller’adını vermi olduu alettir.