Lise yıllarında fizik ve kimya okumu olan herkes Amedeo Avogadronun adını bilir. Zira o, “aynı basınç ve sıcaklıkta, eit hacimdeki gazlar eit sayıda molekül içerir” eklinde özetlenebilecek olan “Avogadro Yasası”nı kefeden ve bir gramda bulunan molekül sayısını ifade eden 6.0248 X10^23 rakamını yani “Avogadro Sayısı”nı bulan kiidir.

1776 yılında, İtalyanın Torino Kenti’nde doan ünlü fizik ve kimya bilim adamı Amedeo Avogadro, aile geleneini sürdürerek önce hukuk ve felsefe örenimi yaptı; 1789da felsefe, 1792de hukuk felsefesi diplomasını, birkaç yıl sonra da din hukukundan doktarasını aldı. Fakat çok geçmeden doa bilimlerine ve fen bilimlerine duyduu ilgi onu youn bir kendi kendine eitim faaliyeti yapmaya yöneltti.

1800-1805 yılları arasında matematik ve fizik okudu. Bu sayede 1809da Vercelli Kraliyet Kolejinde matematik ve fizik eitmenlii yapan Amedeo Avogadro, 1821de Torino niversitesinde yüksek fizik profesörü oldu. Donna Felicita Mezzi ile evliliinden altı çocuu oldu.

Amedeo Avogadro, kendinden iki yıl önce gazların bileimi hakkında bazı önemli kanunları bulan Gay Lussacın çalımalarından yararlandı ve Lussac Kanunlarını molekül teorisine uyguladı. Atom ile molekül arasındaki ayrımı da ilk kez farkeden ve buna iaret eden Avogadro, 1856da öldüünde fizik ve kimya bilimlerine ve özellikle de Molekül Teorisi’ne yaamsal önemde katkılarda bulunmutu.

nlü İtalyan bilim adamı Avogadro, 80 yaında dünyaya gözlerini yumduunda bilim dünyası, onun bilimsel katkılarının büyük öneminin farkına henüz varmamıtı. Onun bilimsel katkılarının büyüklüünü ortaya çıkarmak bir baka İtalyan kimyacısı olan Cannizzaroya dütü.

1860 yılında yapılan bir bilimsel toplantının ardından, Avogadronun kimya alanında oynadıı büyük rol, tüm bilim dünyası tarafından kabul edildi. Avogadronun kendi adıyla anılan yasa ve sayı olmasaydı, kimya ve fiziin bugünkü gelikinlik düzeyine ulaması düünelemezdi. En önemli yapıtı; “Cisimlerin Temel Moleküllerinin Baıl Kütlelerini ve Bileimlere Katılma Oranlarını Belirleme Yöntemi zerine Bir Deneme”dir.