Ailelerinde Alzheimer hastalıı olanların, çok salıklı olsalar bile, genellikle hastalıın belirtisi zehirli protein Beta Amyloid’i beyinlerinde bulundurduu ortaya çıktı.
Chicago- New York niversitesi Langone Tıp Merkezi’nden Lisa Moscone, bulgularının, Alzheimer hastalıı gelitirme olasılıı yüksek olan kiileri belirlemede yeni yöntemler bulmaya öncülük edebileceini söyledi.

Moscone, daha yapılacak çok ey bulunmasına ramen, bir gün, hastalıın herhangi bir belirtisi ortaya çıkmadan önce ve beyin hala çok salıklıyken, Alzheimer sürecini çok açıklıkla tehis edebileceklerini ifade etti.

Moscone’nin ekibi, aratırmalarında, Alzheimer hastalıının belirticisi olan Beta Amyloid protein öbeklerini aydınlatan ve Pittsburgh Compound B denilen floresan boyayla birlikte positron emisyon tomografi (PET) görüntüleme tekniini kullandı.

Ekip, ya ortalamaları 65 ve tamamı salıklı beyin fonksiyonları olan 42 kiinin beyinlerini görüntüledi. Bu kiilerden 14′ünün annesinin Alzheimerlı, 14′ünün babasının Alzheimerlı, 14′ünün ise ailelerinin salıklı beyin fonksiyonları olduu vurgulandı. 42 kiinin beyin taramasında, annesi ve babasında Alzheimer olan kiilerin beyinlerinde Amyloid plakalarının daha fazla olduu tespit edildi.

Moscone, bu durumdaki insanlardan annesi Alzheimer olanların beyinlerinde Beta Amyloid birikiminin yüzde 20 daha fazla olduunu vurgulayarak, baka bir deyile bu kiilerin Beta Amyloid Patoloji riskinin 4 kat daha fazla olduunu söyledi.
Moscone ve ekibinin bulgularının, annesi Alzheimer olanların hastalıa yakalanma riskinin daha büyük olduu yönündeki önceki aratırmaları da desteklediine dikkat çekildi.

İleri yalardan sonra, ailede Alzheimer bulunmasının hastalıın geliimi için balı baına en büyük risk faktörü olduu bildirilirken, Moscone, Beta Amyloid plakası bulunan herkesin beyinlerinde Alzheimer gelimediinin altını çizerek, bununla birlikte Beta Amyloid plakası olanlarda hastalık riskinin yükseldiini kaydetti.
Kaynak:cumhuriyet.com.tr