Tanım :
Akut bronit bron adı verilen büyük solunum yollarında virus, bakteri ve mantarlar tarafından oluturulan akut bir iltihabi hastalııdır. Ayrıca asidik ve alkali maddelerin solunması ile de iltihabi olmayan akut bronit tablosu da gerçekleebilir.

Etkenler :

Akut bronit yapan nedenlerin baında solunum yolları virusları yer almaktadır. Akut bronit vakalarının ekserisi İnfluenza, Parainfluenza, Coryza (nezle) virusu, Adenoviruslar ve Respiratory syncytial viruslarla meydana gelir.

Bakterilerle meydana gelen akut bronit nispeten daha seyrektir. Akut bronite sebep olan bakterilerin baında Hemophilus influenza, Pnömokoklar, Streptokoklar, ve Stafilokoklar gelmektedir.

Nadiren Candida ve Aspergillosa türü mantarlar da akut bronite neden olabilirler.

ikayetler :

Genellikle hastalık burun ve boaz enfeksiyonu eklinde balar. Bazen de üst solunum yollarına ait herhangi bir ikayet olmaksızın akut bronit tablosu kendini gösterebilir.

Hastalıın balangıcında sık tekrarlayan ve kuru bir öksürük vardır. Birkaç gün sonra öksürükle beraber balgam çıkarma ikayeti de olaya dahil olur. nceleri normal vasıflarda olan balgam, bir süre sonra iltihaplı bir özellik kazanır.

Bazı vakalarda yüksek ate, halsizlik, kırgınlık ikayetleri de görülebilir. Bir kısım hastada büyük hava yollarının tahriine balı olarak gelien göüs arısı da bulunabilir.

Fizik Bulgular :

Fizik muayene bulguları normal olabilir. Solunum yollarının ödem ve koyu balgam ile tıkanmı olduu durumlarda ronküs denilen anormal sesler duyulabilir. Bronlarda yumuak balgam varsa ral adı verilen anormal solunum sesleri duyulabilir. Raller genellikle her iki akcier sahasında yaygın olarak duyulursa da bazı sahalarda daha az, bazı sahalarda daha belirgin olabilir.

Tanı :

Akut bronitte solunum yollarının tutulması ve akcier dokusunun normal olması nedeniyle akcier grafisi normal olarak bulunabilir. Bazı vakalarda akcier dokusu da iltihaptan etkilenebilir ve akcier grafisinde solunum yolları ve damarsal yapılarda belirginlemeler izlenebilir.

Bakterilerin neden olduu akut bronitte kanda beyaz küre hücrelerinin sayısında ve kan çökme hızında artı görülebilir. Balgam tetkiklerinde etken bakteri ya da mantar üretilebilir, virusların tespit edilmesi zordur.

Akut bronit tanısı hastanın ikayetleri, muayene bulguları ve laboratuar tetkikleri bir arada deerlendirilerek konulur.

Tedavi :

Hastanın odası sıcak ve nemli olmalıdır. Atesiz ve hafif seyirli akut bronitlerde antibiyotik tedavisi gerekli deildir. Küçük çocukların, yalıların, kalp hastalarının, amfizem ve kronik bronitli hastaların akut bronitlerinde antibiyotik kullanılmalıdır. Yüksek atele seyreden olgularda mutlaka antibiyotik verilmelidir.

Ate ve arısı olan hastalarda tedaviye arı kesici-ate düürücü ilaçlar eklenmelidir. Balgam çıkaramayan hastalarda sürekli ve rahatsız edici kuru öksürük varsa öksürük kesici ilaçlar da balanabilir. Hastanın balgam atması halinde balgam söktürücü ilaçlar kullanılmalıdır.