ahmet tabakolu

288 kez okundu

1952 yılında Edremitde dodu. Orta ve lise tahsilini İstanbulda tamamladı. İ.. İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İ.. İktisat Fakültesinde doktora yaptı (1989). 1986 yılında Doçent ve 1993 yılında Profesör oldu. Halen Marmara niversitesi İ.İ.B.F.de retim yesi olarak çalımaktadır.

ESERLERİ
ok sayıda ilmi makale ve teblii yanında, İslam İktisadına Giri (1979), Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi (1985), Türk İktisat Tarihi (2b., 1997) ve İslam ve Ekonomik Hayat (1997) isimli kitapları yayınlandı.