Legendre (1752 – 1833)

Bir Fransız matematikçisi olan Adrien Marie Legendre, 1752 yılında Paris’te dodu. 1775 ile 1780 yılları arasında, Paris Askeri okulunda matematik dersleri verdi.

1787 yılında, Paris Gözlemevi ile Greenwich Gözlemevi arasında kurulacak jeodezi balantısında görev aldı. Fransız devrimi sırasında, metre sisteminin kabul edilmesini ve giriilen jeodezi ilemlerinin hazırlıklarına katıldı. Bu fırsatı deerlendirerek, o zamana kadar uygulanan tüm yöntemleri yeniledi. Daha sonra, trigonometri alanında önemli teoremler ileri sürdü.

zellikle küresel üçgeni düzlem olarak düünüp açılarda bazı düzeltmeler yaparak alanını hesapladı. 1784 yılında, “Gezegenlerin ekli üstüne” adlı bir İnceleme yazısında, kendi adıyla anılan çokterimlileri ortaya attı. 1794 yılında “Geometrinin Temel Bilgileri” adlı eseri yayınlandı. Bu eserde, Euclides postülatını ispatlamak için çok çeitli ve yeni yollar denedi.

Bununla birlikte, Euclidean olmayan geometrilerin ortaya çıkmasıyla, Legendre’nin bulduu sonuçların geçerlilii yeniden tartıma konusu oldu.

1798 yılında “Sayılar Kuramı” adlı eseri yayınlandı. Bu kitabında, ikinci dereceden kalanların karıtlıı kanunu gibi ilgi çekici sonuçlar yer alır. Yine de en deerli eseri, 1825 ile 1832 yılları arasında hazırladıı “Eliptik Transandantlar Kuramı” adlı inceleme kitabıdır.

Bu eserde, eliptik integrallerden hareket ederek ustaca bir çözümlemeyle bu integralleri kendi adıyla anılan üç ekle indirgemeyi baarmıtır. Legendre’nin bu alandaki aratırmaları daha sonra Abel ve Jacobi’nin çalımalarıyla tamamlandı. Legendre’nin, kırk yılın üstünde çalımayla elde ettii sonuçları, Abel oldukça kısa ve kesin bir yolla elde ediyordu. Bu nedenle, onun kırk yıllık çalımaları boa gidiyor gibiydi.
Legendre’nin hem matematie ve hem de matematikçilerin yetimesinde önemli hizmetleri vardır. Bazı matematikçiler onun kitaplarından ilham almılardır. 1833 yılında Paris’te ölen Legendre, Abel’in öncülerinden biriydi.