Abdurrahman es-Sûfi (903-986), Batlamyus’un Almagest’inden yararlanarak hazırlamı olduu yıldız katalou ile tanınmıtır. Bu katalogda, 48 yıldız takımında bulunan yıldızlar tanıtılmı, bunların gökyüzündeki konumları, parlaklıkları ve renkleri bildirildikten sonra, Almagest’te geçen yıldız isimlerinin Arapça karılıkları verilerek, bu konuda Arapça’daki önemli bir boluk doldurulmutur.

Abdurrahman es-Sûfi’nin önerdii terimler, daha sonra Doulu ve Batılı astronomlar tarafından kullanıldıı gibi, bunlardan 94′ü modern astronomi literatürüne de girmitir. 13. yüzyılda Castilla-Leon Kralı X. Alfonso’nun hazırlattıı “Astronomi Bilgisi Kitabı” adlı 4 bölümden oluan İspanyolca ansiklopedide, Abdurrahman es-Sûfi’nin bu eseriyle dier Müslüman astronomlarından bazılarının eserlerinden yararlanılmıtır.

Abdurrahman es-Sûfi, astronomi aletlerinin gelitirilmesinde de önemli hizmetlerde bulunmutur. Güne’in yüksekliini ölçmekte kullanılan usturlapların ölçme duyarlılıını arttırmı olduu gibi, 10 kg. aırlıında gümüten bir gök küresi yapmıtır. Ayrıca 123.5 cm. çaplı bir halka kullanarak ekliptiin eimini 23° 33’45”olarak tespit ettii bildirilmektedir.