Aaçkakanların gagaları ve kafatası kemiklerinin çok sert darbelere karı koyabilme kabiliyetine sahip oldukları aratırmalar neticesinde ortaya çıkarılmıtır. Asrımızdaki süspansiyon teknolojisinin çok üzerinde bir ok absorbe edici (darbe emici) sisteme sahip olarak yaratıldıkları anlaılmıtır.

Bir aaçkakan, yuvasının deliini kazmak için, günde 5-6 saat bıkıp usanmadan gagasıyla oymacılık yapar durur. iftleme mevsimi boyunca bildii tek arkıyı söylemek için aaç gövdelerinde 500 e yakın delik açmasını ve muntazam bir biçimde bunları yontarak kendine yuva yapıını hiç hayalinizden geçirdiniz mi

Birkaç ku üreme vaktinde arkı söylemesine karın, aaçkakan, dierlerinden farklı olarak bundan baka kuru aaç dallarına ve gövdelerine gagasıyla vurarak, ormanda yankılanan bir davul sesiyle arkısına elik eder. reme vaktinde bir aaçkakanı aaç gövdelerine yuva oyarken seyretme imkanını elde edenler, onun fevkalade darbe hızını anlayabilirler.

Avrupa ve asyada yaayan büyük benekli aaçkakan , aaçlarda oyma iini yaparken saniyede 8-10 darbe indirir. Daha ufak aaçkakan çeitleri ise, çok daha süratli darbeler indirebilirler. Bu kuun özellikle beyninin, günümüze kadar ciddi bir hasar görmeden nasıl olup da yaamını idame ettirdii “ornitholog”ların (ku alimleri) alakasını çeken bir mevzudur.

Aaçkakanlar aaç kabukları altındaki böcek ve larvaları yiyerek beslenirler. Tabiat kitabının bu usta marangozları, aaçların sert olan gövdelerini yontarak 10 kadar yuva odası yaparlar.

İlim adamları aaçkakanın baının ve gagasının anatomik yapısından pekçok ilerlemelere yön verebilecek bilgiyi elde edebilmilerdir. Kuların çounda kafatası kemikleri birlemi ve yekpare olarak birbirine kaynamı olup, gagaları da alt çenenin hareketiyle açılıp kapanır. Aaçkakanlar ise, yaptıkları ie ideal olarak, gagaları ile kafatası arasında süngerimsi dokudan müteekkil bir ok absorbe edici sisteme sahip olarak yaratılmılardır. Bu elastik doku arabalardaki süspansiyonlardan çok daha harikadır.  Zira, bu süngerimsi doku, çok kısa bir vakit aralıında çok sayıdaki vurulara karı koyabilecek yapıdadır.

Ku, kuru dal üstünde arkı söylerken, bu doku her vuruun darbe gücünü emer. Böylece darbeler zararsız hale getirerek, saniyede 10 veya daha fazla olan karı darbelere, kafatasının eine ender rastlanır bir düzen alması temin edilir.  Ku yuvasını yapmak için aaçları oymaya baladıı andan balayarak, beynin gagadan geriye doru hareketi salanır. Böylece beyine gelen çok güçlü ok dalgası bir saniye içerisinde emilerek tesirsiz hale getirilir.